Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 48/10 #1Usnesení ÚS ze dne 29.01.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
SOUD - OS Zlín
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:3.US.48.10.1
Datum podání08.01.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 48/10 ze dne 29. 1. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 29. ledna 2010 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele L. M., proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočka ve Zlíně ze dne 15. října 2009 č. j. 59 Co 319/2009-129, a proti usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 30. dubna 2009 č. j. 5 C 133/2006-109, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 8. ledna 2010, se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně - pobočka ve Zlíně ze dne 15. října 2009 č. j. 59 Co 319/2009-129, jakož i usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 30. dubna 2009 č. j. 5 C 133/2006-109.

II.

Dříve, než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální náležitosti a předpoklady jejího meritorního projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

V ústavní stížnosti stěžovatel uvedl, že usnesení Krajského soudu v Brně - pobočka ve Zlíně ze dne 15. října 2009 č. j. 59 Co 319/2009-129 převzal v pátek dne 6. listopadu 2009 (uvedená skutečnost byla na Okresním soudu ve Zlíně ověřena) a ústavní stížnost tak měla být podána nejpozději v úterý dne 5. ledna 2010. Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost podal až po lhůtě stanovené zákonem, požádal stěžovatel Ústavní soud o prominutí zmeškání lhůty z omluvitelného důvodu, a sice z důvodu jeho nemoci.

Dle ust. § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Zmeškání této lhůty nelze prominout.

V souzené věci bylo napadené usnesení Krajského soudu v Brně - pobočka ve Zlíně ze dne 15. října 2009 č. j. 59 Co 319/2009-129 stěžovateli doručeno dne 6. listopadu 2009. Lhůta k podání ústavní stížnosti tak skončila dnem 5. ledna 2010. Protože Ústavní stížnost byla předána k poštovní přepravě až dne 7. ledna 2010, stalo se tak zjevně až po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

Podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Při shrnutí výše uvedených skutečností Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítl jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

S ohledem na uvedené považoval Ústavní soud za nadbytečné zabývat se žádostí stěžovatele o prodloužení lhůty k odstranění vad podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. ledna 2010

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru