Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 47/12 #1Usnesení ÚS ze dne 31.01.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /právo na projednání věci bez zbytečných průtahů
Věcný rejstříklhůta
EcliECLI:CZ:US:2012:3.US.47.12.1
Datum podání05.01.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2

Ostatní dotčené předpisy

6/2002 Sb., § 174a

99/1963 Sb., § 114a odst.2 písm.d


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 47/12 ze dne 31. 1. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 31. ledna 2012 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy, soudců Pavla Holländera a Vladimíra Kůrky, ve věci navrhovatelky PhDr. H. P., zastoupené JUDr. Janou Kašpárkovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Blanická 19, o ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. října 2011 č. j. 30 UL 34/2011-7, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se cestou ústavní stížnosti domáhala zrušení výše označeného usnesení, kterým Městský soud v Praze zamítl její návrh na určení lhůty Obvodnímu soudu pro Prahu 2 k nařízení jednání. Uvedla, že se určení lhůty domáhala s ohledem na průtahy v řízení před soudem I. stupně, u kterého podala žalobu na náhradu nemajetkové újmy dle zákona č. 82/1998 Sb. (vedeno pod sp. zn. 21 C 110/2010), a to z důvodu nesprávného úředního postupu - průtahů v řízení a nepřiměřené délky řízení, vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 30 C 126/2007. Vyslovila přesvědčení, že stížností napadené rozhodnutí je zásahem do jejího práva na spravedlivý proces, zakotveného v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i do práva na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ve svém návrhu pak poukázala na odůvodnění usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. října 2011, které je podle jejího názoru v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu České republiky. To považuje za porušení principu předvídatelnosti soudních rozhodnutí, výklad ustanovení § 174a zákona č. 6/2002 Sb. učiněný Městským soudem v Praze je zásadně odlišný od předmětné judikatury, a proto jej považuje za svévolný, naplňující znaky svévolnosti rozhodování.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného usnesení Městského soudu v Praze zásah do práv, kterých se stěžovatelka dovolává, zjištěn nebyl. Jmenovaný soud posoudil návrh podaný žalobkyní (nyní stěžovatelkou) podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s poukazem na zjištění provedená obsahem spisu sp. zn. 21 C 110/2010 a vyjádřením Obvodního soudu pro Prahu 2 opodstatněně návrh na určení lhůty k nařízení jednání tohoto procesního soudu zamítl. V odůvodnění svého rozhodnutí vyčerpávajícím způsobem vyložil obsah § 174a výše citovaného zákona o soudech a soudcích, představující promítnutí zásad spravedlivého procesu, zakotvených v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jakož i Ústavou ČR zaručeného principu nezávislosti soudů. Ve věci žaloby stěžovatelky zhodnotil postup procesního soudu, který si v souladu s § 114a odst. 2 písm. d) občanského soudního řádu zajišťoval nezbytné důkazy, neměl proto dosud podmínky pro nařízení jednání k projednání věci - důvodně proto neshledal průtahy a prodlení soudu v souvislosti s tímto procesním úkonem. Na uvedené odůvodnění lze v dalším odkázat.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2012

Jiří Mucha

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru