Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 469/11 #1Usnesení ÚS ze dne 04.03.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.469.11.1
Datum podání16.02.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 469/11 ze dne 4. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 4. března 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. Č., právně zastoupeného JUDr. Ivanem Punčochářem, advokátem AK se sídlem Nad Hejtmanem 17, 391 11 Planá nad Lužnicí, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. listopadu 2010 č. j. Aprk 35/2010-73, za účasti Nejvyššího správního soudu, jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 16. února 2011, se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. listopadu 2010 č. j. Aprk 35/2010-73, a to pro porušení článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Dříve, než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální náležitosti a předpoklady jejího meritorního projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Dle ust. § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Zmeškání této lhůty nelze prominout.

V ústavní stížnosti stěžovatel uvedl, že napadené usnesení Nejvyššího správního soudu mu bylo doručeno dne 7. prosince 2010. Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost byla předána k poštovní přepravě až dne 15. února 2010, stalo se tak zjevně až po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

Pro úplnost Ústavní soud uvádí, že návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 31. ledna 2011 se stěžovatel domáhal zrušení téhož rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 29. listopadu 2010 sp. zn. Aprk 35/2010. Usnesením ze dne 4. února 2011 sp. zn. III. ÚS 287/11 Ústavní soud ústavní stížnost odmítl, aniž stěžovatele vyzýval k odstranění vad podání, neboť dospěl k závěru, že stěžovateli se poučení o povinném právním zastoupení v řízení před Ústavním soudem dostalo již v několika předchozích jeho věcech vedených u tohoto soudu, a proto by setrvání na požadavku dalšího stejného poučení bylo neefektivním a formalistickým.

Podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Při shrnutí výše uvedených skutečností Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítl jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem, aniž se zabýval dalšími vadami podané ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. března 2011

Jan Musil

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru