Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 462/03Usnesení ÚS ze dne 02.12.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení /žádný trestný čin a trest bez (předchozího) zákona
právo na soudní a jinou právní o... více
Věcný rejstříkTrest
trestní rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2003:3.US.462.03
Datum podání14.10.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

140/1961 Sb., § 69 odst.1 písm.c, § 21 odst.2

141/1961 Sb., § 364

2/1993 Sb., čl. 38 odst.1

269/1994 Sb., § 3


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 462/03 ze dne 2. 12. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 462/03

Ústavní soud rozhodl dne 2. prosince 2003 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele L. S., zastoupeného JUDr. B. S., advokátkou, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. listopadu 2002 sp. zn. 8 To 426/2002 a usnesení Městského soudu v Brně ze dne 28. srpna 2002 sp. zn. 6 Nt 78/2002, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou k poštovní přepravě dne 13. října 2003, se stěžovatel s poukazem na tvrzené dotčení v ústavně zaručeném základním právu zakotveném v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod domáhal, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů.

Dotazem vzneseným vůči Městskému soudu v Brně, resp. z fotokopie "dodejky" tamním soudem zaslané, Ústavní soud zjistil, že usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. listopadu 2002 sp. zn. 8 To 426/2002 bylo stěžovateli doručeno dne 2. dubna 2003.

Podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, přičemž za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení (§ 75 odst. 1 zákona). V předmětné věci bylo napadené usnesení Krajského soudu v Brně doručeno stěžovateli dne 2. dubna 2003, pročež tímto dnem začala běžet zákonná šedesátidenní lhůta pro podání ústavní stížnosti. Pokud stěžovatel podal ústavní stížnost k poštovní přepravě 13. října 2003, nezbývá než konstatovat, že byla podána evidentně po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

Výše uvedená lhůta je nepřekročitelná a její marné uplynutí zákon neumožňuje jakkoliv zhojit. Proto Ústavnímusoudu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona, jako návrh podaný opožděně, tj. po lhůtě stanovené zákonem pro jeho podání, odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. prosince 2003

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru