Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 46/97Usnesení ÚS ze dne 11.03.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip rovnosti
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:3.US.46.97
Datum podání10.02.1997

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 46/97 ze dne 11. 3. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. US 46/97-4

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele V.B., o návrhu ze dne 7. února 1997, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, který byl Ústavnímu soudu doručen 10. února 1997, se navrhovatel domáhal přezkoumání rozhodnutí, jímž nebylo vyhověno jeho žádosti o vydání zbrojního průkazu.

Podle § 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. ústavní stížnost jsou oprávněny podat fyzické nebo právnické osoby, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byly účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci, bylo porušeno jejich základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Z obsahu rozhodnutí Policie České republiky č. j. PVC 246/Spr-96 bylo zjištěno, že dne 19. září 1996 bylo potvrzeno rozhodnutí Policie České republiky, Okresního ředitelství v Ústí nad Orlicí ze dne 7. srpna 1996, č. j. URUO-376/ZBR -96, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatele o vydání zbrojního průkazu a dále bylo vysloveno, že proti rozhodnutí odvolacího orgánu není odvolání přípustné. Podle ustanovení § 52 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení, rozhodnutí, proti kterému se nelze odvolat, je v právní moci.

111. ÚS 46/97-5

Pro uvedená zjištění, znění § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., byl návrh, odeslaný stěžovatelem prostřednictvím pošty 7. února 1997 a směřující proti rozhodnutí, které nabylo právní moci 19. září 1996, shledán opožděným - podaným po lhůtě stanovené citovaným ustanovením zákona o Ústavním soudu. Z tohoto důvodu v souladu s § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb. jej soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 11. března 1997

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru