Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 46/93Usnesení ÚS ze dne 17.11.1993

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
hospodářská, sociální a kulturní práva/právo na ochranu rodičovství, rodiny a dětí
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1993:3.US.46.93
Datum podání09.08.1993

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 46/93 ze dne 17. 11. 1993

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 46/93

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele R.P., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným Ústavnímu soudu ČR, se navrhovatel domáhá přezkoumání postupu Okresního soudu v Hradci Králové v řízení o úpravu styku rodiče s dítětem.

K tomu, aby předmětný návrh mohl být ve smyslu zákona č.182/1993 Sb. kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud České republiky dne 19.10.1993 vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu, přičemž navrhovateli za tímto účelem stanovil lhůtu 15ti dnů od doručení výzvy. Na uvedenou výzvu, doručenou dne 21.10.1993, navrhovatel odpověděl podáním ze dne 25.10.1993, ve kterém vady návrhu neodstraniv, a to zejména nesplnil povinnost navrhovatele být v konání před Ústavním soudem České republiky zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem nebo notářem (§ 30 zákona č.182/1993 Sb.). Nesplnění uvedené povinnosti navrhovatel zdůvodňuje svojí sociální situací. Řešení důsledků sociálních bariér při uplatňování ochrany základních

III. ÚS 46/93

práv a svobod před Ústavním soudem České republiky upravuje ustanovení § 83 odst.1 zákona č.182/1993 Sb., podle kterého odůvodňují-li to osobní a majetkové poměry stěžovatele, zejména nemá-li dostatečné prostředky k placení nákladů spojených se zastoupením a nebyla-li ústavní stížnost odmítnuta, soudce zpravodaj rozhodne na návrh stěžovatele, podaný před prvním ústavním jednáním, že náklady na jeho zastoupení zcela nebo zčásti zaplatí stát.

Vady návrhu navrhovatel neodstranil nejen svým podáním ze dne 25.10.1993, avšak ani v průběhu celé stanovené lhůty 15 dnů.

Neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je následně podle § 43 odst.1 písm. a) zákona č.182/1993 Sb. důvodem jeho odmítnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně, 17.11.1993JUDr. Pavel Holländer soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru