Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 456/03Usnesení ÚS ze dne 08.01.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkpříslušnost
EcliECLI:CZ:US:2004:3.US.456.03
Datum podání09.10.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 158, § 164, § 166, § 157 odst.2, § 11


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 456/03 ze dne 8. 1. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 456/03

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 8. ledna 2004 ve věci navrhovatele B. H., o návrhu ze dne 29. září 2003, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 9. října 2003 Ústavní soud obdržel podání ze dne 29. září 2003, jejž navrhovatel označil jako "odvolání do nezákonného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 19 Co 376/2003-229 a opakovaná stížnost do nezákonného jednání Okresního soudu v Hradci Králové a Krajského soudu v Hradci Králové", a které rovněž následně doplnil podáními doručenými Ústavnímu soudu dne 5. listopadu 2003, dne 13. listopadu 2003 a dne 9. prosince 2003. Navrhovatel byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučen ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, přičemž tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. K ústavní stížnosti musí být připojena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. Fyzické a právnické osoby jako účastníci řízení před Ústavnímsoudem musí být zastoupeny advokátem nebo notářem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. Nejsou-li odstraněny vady návrhu ve lhůtě k tomu stanovené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2 a 4, § 30 odst. 1 a § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Navrhovatel, který shora zmíněnou výzvu obdržel dne 3. prosince 2003, v určené lhůtě vady návrhu, a to ani ve svém podání doručeném Ústavnímusoudu dne 9. prosince 2003, neodstranil, když zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Proto bylo s ohledem na výše citovaná ustanovení rozhodnuto tak, jak je ve výroku usnesení obsaženo.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2004

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru