Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 4556/12 #1Usnesení ÚS ze dne 19.12.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:3.US.4556.12.1
Datum podání03.12.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 4556/12 ze dne 19. 12. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským, mimo ústní jednání, ve věci návrhu navrhovatele P. Č., proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. září 2012 č. j. 2 As 106/2012-21, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 3. prosince 2012 brojil proti postupu Nejvyššího správního soudu ve věci č. j. 2 As 106/2012-21, kterým bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno a žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovatel se domáhal přezkumu usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 22. 5. 2012 č. j. 52 A 23/2012-3 o postoupení žaloby místně a věcně příslušnému Městskému soudu v Praze ve věci žalované České advokátní komory ze dne 1. 3. 2012 č. j. 634/12, 635/12, 636/12, 637/12, 638/12 a 639/12.

Stěžovatel se dovolával svého ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces s odůvodněním, že nebyla dodržena procesní pravidla a byly kladeny nezákonné podmínky pro osvobození od soudních poplatků v krátkých šikanózních lhůtách. Stěžovatel považuje za absurdní, aby soud vyžadoval v řízení zastoupení advokátem, když žalovanou stranou je Česká advokátní komora, a proto navrhl napadené rozhodnutí zrušit.

Stěžovatel při podání ústavní stížnosti nebyl (a není) zastoupen advokátem [viz § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o Ústavním soudu")] a jeho podání za řádný návrh na zahájení řízení považovat nelze.

Z mnoha dalších řízení o ústavních stížnostech, jež stěžovatel vede, se podává, že tento postup (jímž ignoruje povinné zastoupení advokátem a formální náležitosti ústavní stížnosti) volí, ačkoli byl opakovaně poučen, jaké náležitosti vyžaduje zákon o Ústavním soudu pro podání řádné ústavní stížnosti (viz věci ústavních stížností vedené pod sp. zn. IV. ÚS 424/09, sp. zn. I. ÚS 257/09, sp. zn. III. ÚS 765/09, sp. zn. I. ÚS 787/09, sp. zn. Pl. ÚS 5/09, sp. zn. III. ÚS 291/09, sp. zn. I. ÚS 467/09, či sp. zn. I. ÚS 786/09 a další).

Obecně platí, že je na soudu, aby učinil opatření k odstranění tohoto nedostatku (vady); vyvodit vůči navrhovateli nepříznivé procesní důsledky (odmítnutí návrhu) pak lze tehdy, jestliže se uvedený nedostatek odstranit nezdaří.

Ústavní soud je však toho názoru, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení dostávalo stěžovateli vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo ve zcela identických případech předchozích. Lze-li vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté informace byly stěžovateli objektivně způsobilé zprostředkovat zásadu, že na Ústavní soud se (s ústavní stížností) nelze obracet jinak, než řádným podáním a v zastoupení advokátem, jeví se pak setrvání na požadavku poučení dalšího, pro konkrétní řízení, neefektivním a formalistickým.

V souladu s tradičním hodnocením nedostatku zastoupení stěžovatele advokátem (shodně usnesení Ústavního soudu ve stěžovatelově věci sp. zn. II. ÚS 1822/09, sp. zn. I. ÚS 1786/09, sp. zn. III. ÚS 1989/09, sp. zn. IV. ÚS 1785/09, II. ÚS 2255/09, I. ÚS 2176/09 a další) se tudíž Ústavní soud uchýlil k přiměřenému použití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu (§ 63 téhož předpisu, § 104 odst. 2 o. s. ř.) a soudcem zpravodajem ústavní stížnost bez jednání odmítl, přičemž poznamenává, že jeho rozhodovací praxe je v tomto směru ustálená (srovnej např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2387/08, sp. zn. IV. ÚS 2386/08, sp. zn. II. ÚS 713/08, sp. zn. II. ÚS

1638/07, sp. zn. III. ÚS 847/07, sp. zn. III. ÚS 2658/09 a další).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. prosince 2012

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru