Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 454/12 #1Usnesení ÚS ze dne 25.04.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
Soudce zpravodajKůrka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:3.US.454.12.1
Datum podání08.02.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 454/12 ze dne 25. 4. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci návrhu Z. P., proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočce ve Zlíně ze dne 6. 12. 2011 č. j. 59 Co 386/2011-44, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 8. 2. 2012 a označeným jako "stížnost, žádost" podává navrhovatelka "stížnost na postup soudu k podvodům, které ... i s kopiemi dokladů zaslala žalobu soudu ve Zlíně" s tím, že "žaloba správná podaná byla i s zaslanými nezákonnými postupy a důkazů".

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6. 12. 2011 č. j. 59 Co 386/2011-44, které navrhovatelka k návrhu přiložila, bylo odmítnuto odvolání žalobkyně podané proti neoznačenému rozhodnutí, neboť navrhovatelka ani přes výzvu soudu prvního stupně neoznačila řádně rozhodnutí, které svým odvoláním napadla.

Ani nyní posuzované navrhovatelčino podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) a pro řízení před Ústavním soudem nebyla navrhovatelka zastoupena advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byla navrhovatelka vedena písemnou výzvou, doručenou jí dne 7. 3. 2012, v níž byla též upozorněna, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se jí (stejně jako v dřívější výzvě Ústavního soudu z 10. 1. 2012 ve věci sp. zn. I. ÚS 3810/11) rovněž náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

V přípisu Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2012 sp. zn. SPR. ÚS 254/12, byla navrhovatelka nadto znovu upozorněna i na skutečnost, že právního zástupce nutného pro řízení před Ústavním soudem jí tento soud určit nemůže.

V určené lhůtě však navrhovatelka dříve vytknuté vady podání neodstranila.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, podle něhož soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2012

Vladimír Kůrka v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru