Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 451/97Usnesení ÚS ze dne 11.12.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání /odpírání výkonu vojenské služby
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkDoručování
EcliECLI:CZ:US:1997:3.US.451.97
Datum podání01.12.1997
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci

Ostatní dotčené předpisy

71/1967 Sb., § 24


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 451/97 ze dne 11. 12. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 451/97-4

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele M.B., zastoupeného advokátem JUDr. L.M., o návrhu ze dne 12. listopadu 1997, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným k Ústavnímu soudu dne 28. listopadu 1997, se stěžovatel domáhal přezkoumání postupu Ministerstva spravedlnosti, které nevyhovělo jeho podnětu k podání stížnosti pro porušení zákona ve věci rozhodnutí obecných soudů v trestním řízení, vedeném proti jeho osobě. Uvedl, že rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 14. června 1995, sp. zn. 1 T 87/95, byl uznán vinným trestným činem nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 tr. zákona, Krajský soud v Hradci Králové odvolání proti tomuto rozsudku zamítl, a to usnesením ze dne 29. listopadu 1995, sp. zn. 7 To 447/95. Poněvadž nabyl přesvědčení, že soudy nevzaly zřetel na důkaz, vztahující se ke způsobu doručení povolávacího rozkazu, a že právě okresní vojenská správa při předání povolávacího rozkazu nepostupovala v souladu s braným zákonem, podal prostřednictvím příslušných orgánů podnět k podání stížnosti pro porušení zákona. Dne 16. října 1997 obdržel dopis, v němž mu Ministerstvo spravedlnosti oznamuje, že po přezkoumání spisového materiálu nebyly důvody k podání stížnosti shledány. Sdělení, jak byl jeho podnět vyřízen, považuje za nekonkrétní a postupem Ministerstva spravedlnosti se cítí dotčen na právech, zaručených v čl. 10 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Navrhl proto, aby Ústavní soud vydal nález, jímž by rozhodnutí Ministerstva spravedlností ze dne 16. října 1997, označené sp. zn. 5 Tp 70/97, zrušil.

Podle § 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy.

111. ÚS 451/97-5

Z obsahu návrhu a sdělení Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. října 1997, sp. zn. 5 To 70/97, adresovaného stěžovateli, bylo zjištěno, že Ministerstvo spravedlnosti neshledalo důvody k podání stížnosti pro porušení zákona ve věci, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 1 T 87/95, a rozhodlo o odložení podnětu.

Podle § 266 odst. 1 trestního zákona proti pravomocnému rozhodnutí soudu, státního zástupce nebo vyšetřovatele, jímž byl porušen zákon nebo které bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení, může ministr spravedlnosti podat u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona. Pro obsah citovaného ustanovení nutno uvést, že jde o právo ministra spravedlnosti a nikoliv o procesní prostředek, jímž by se mohl odsouzený v trestním řízení domáhat ochrany práv. Proto odložením podnětu stěžovatele a tedy nevyužitím práva k podání stížnosti pro porušení zákona ministrem spravedlnosti nebylo zasaženo do práv navrhovatele, jak tvrdí ve své stížnosti.

S ohledem na výše uvedené byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., jako zjevně neopodstatněný, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 11. prosince 1997JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru