Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 431/99Usnesení ÚS ze dne 05.10.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
Věcný rejstříkvlastnické právo/omezení
EcliECLI:CZ:US:1999:3.US.431.99
Datum podání03.09.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 431/99 ze dne 5. 10. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 431/99

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele M. K., o návrhu ze dne 1. září 1999,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel v podání, označeném jako návrh na zahájení řízení - ústavní stížnost, uvedl, že se domáhá zrušení jednotlivých ustanovení zákona dle čl. 95 odst. 2 Ústavy s přihlédnutím k usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 19. ledna 1999, sp. zn. Nt 203/95-82, odst. 3 odůvodnění, ve vztahu k povolení a oprávnění držet a nosit zbraň. Poukázal na přiloženou kopii sdělení Krajského soudu Brno ze dne 9. srpna 1999, které považuje za rozhodnutí o posledním prostředku, který mu zákon k ochraně práva poskytuje a po výzvě k odstranění vad návrhu sdělil, že mu jeho příjmy neumožňují zastoupení advokátem, a proto nechť je mu advokát přidělen.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Spolu s ústavní stížností může být podán návrh na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu anebo jejich jednotlivých ustanovení, jejichž uplatněním nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti, jestliže podle tvrzení stěžovatele jsou v rozporu s ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy, popřípadě se zákonem, jedná-li se o jiný právní předpis [§ 72 odst. 1 písm. a), § 74 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Podle § 30 odst. 1 citovaného zákona fyzické a právnické osoby, jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem, musí být zastoupeny advokátem nebo notářem v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem.

Navrhovatel byl dne 9. září 1999 vyzván k odstranění vad návrhu a mj. poučen o nezbytném zastoupení advokátem a o následcích neodstranění vad návrhu v dané lhůtě. Poněvadž stěžovatel ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení výzvy vady návrhu neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavnímsoudem zastoupen advokátem, byl návrh

v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, odmítnut. Je třeba uvést, že z citovaného zákona o Ústavnímsoudu nevyplývá právo ani povinnost "přidělit" stěžovateli právního zástupce, jak se svým podáním ze dne 18. září 1999 domáhal.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 5. října 1999

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru