Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 4107/16 #1Usnesení ÚS ze dne 07.04.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
KATASTRÁLNÍ ÚŘAD - Praha
Soudce zpravodajFilip Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:3.US.4107.16.1
Datum podání14.12.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 4107/16 ze dne 7. 4. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. Jany Hubené, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. září 2016 č. j. 1 As 220/2016-28, za účasti Nejvyššího správního soudu, jako účastníka řízení, a Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, sídlem Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatelka se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, neboť má za to, že jím došlo k porušení jejích ústavně zaručených základních práv.

2. Ústavní soud po obdržení ústavní stížnost zjistil, že podání má vady, které brání v pokračování řízení. Konkrétně k ústavní stížnosti nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který měla stěžovatelka k dispozici [§ 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")]. Dále Ústavní soud zjistil, že stěžovatelka není v řízení zastoupena advokátem (§ 30 zákona o Ústavním soudu).

3. Ústavní soud stěžovatelku vyzval k jejich odstranění. Na tuto výzvu stěžovatelka včas reagovala tak, že předložila kopii napadeného rozhodnutí. Ohledně druhé vytknuté vady uvedla, že je sama advokátkou, a tudíž nemusí být v řízení před Ústavním soudem zastoupena jiným advokátem. Na podporu svých tvrzení stěžovatelka Ústavnímu soudu zaslala kopii svého odvolání proti rozhodnutí České advokátní komory o jejím vyškrtnutí ze seznamu advokátů, výzvu předsedovi České advokátní komory a výpis z informačního systému ARES.

4. Ústavní soud vyzval Českou advokátní komoru, aby se vyjádřila ke stěžovatelčinu tvrzení, že údaj v seznamu advokátů neodpovídá skutečnosti, a dále k její výzvě, aby Česká advokátní komora reagovala na výzvu stěžovatelky ke zjednání nápravy.

5. Česká advokátní komora sdělila, že stěžovatelce bylo rozhodnutím sp. zn. K 100/2014 pravomocně uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Dále zaslala Ústavnímu soudu kopii odpovědi předsedy České advokátní komory na výzvu stěžovatelky k zjednání nápravy ohledně údajů o jejím členství.

6. Ústavní soud zaslal vyjádření České advokátní komory stěžovatelce na vědomí a pro případnou repliku jí určil lhůtu 5 dní.

7. V této lhůtě zaslala stěžovatelka Ústavnímu soudu své vyjádření, v němž zopakovala svou dosavadní argumentaci, že zápis v seznamu advokátů je nepravdivý, neboť kárné rozhodnutí nemohlo nabýt právní moci, když proti němu včas podala odvolání a odvolací řízení dosud nebylo skončeno.

8. Dále stěžovatelka zaslala Ústavnímu soudu kopii správní žaloby, kterou se bránila proti postupu předsedy České advokátní komory.

9. Podle § 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, je advokátem ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Zákon tak vychází z formálního kritéria a považuje za advokáty výlučně osoby, které jsou zapsané v seznamu advokátů.

10. Česká advokátní komora na výzvu Ústavního soudu sdělila, že stěžovatelka v tomto seznamu vedena není, neboť z něj byla vyškrtnuta na základě pravomocného rozhodnutí o vyškrtnutí. Stěžovatelka s tímto závěrem České advokátní komory polemizuje. Její námitky jsou založeny na tom, že jí rozhodnutí o vyškrtnutí bylo doručeno později, než tvrdí Česká advokátní komora, a ona proti němu podala včas odvolání, a tudíž nemohlo nabýt právní moci. Proti postupu České advokátní komory se stěžovatelka bránila správní žalobou, jejíž kopii zaslala Ústavnímu soudu.

11. Z vyjádření stěžovatelky je zřejmé, že nezpochybňuje skutečnost, že od 19. 7. 2016 není zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. "Pouze" tuto skutečnost označuje za protiprávní.

12. Posuzování zákonnosti postupu České advokátní komory však není předmětem tohoto řízení. Úkolem Ústavního soudu je posoudit, zda je stěžovatelka v řízení o ústavní stížnosti řádně zastoupena v souladu s požadavky zákona o Ústavním soudu.

13. Stěžovatelka tak v řízení o ústavní stížnosti není zastoupena advokátem, přestože jí tato vada ústavní stížnosti byla řádně vytknuta a byla jí poskytnuta lhůta k odstranění této vady.

14. Z tohoto důvodu Ústavní soud ústavní stížnost stěžovatelky odmítl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, neboť navrhovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě jí k tomu určené [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2017

Jan Filip v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru