Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 408/04Usnesení ÚS ze dne 25.08.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
hospodářská, sociální a kulturní práva/právo na ochranu rodičovství, rodiny a dětí /právo dítěte na rodičovskou výchovu a péči (výživu)
Věcný rejstříkVýživné
EcliECLI:CZ:US:2004:3.US.408.04
Datum podání28.06.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2

209/1992 Sb., čl. 6 odst.1

94/1963 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 408/04 ze dne 25. 8. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 408/04

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 25. srpna 2004 ve věci navrhovatele V. M. o návrhu ze dne 28. června 2004, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 28. června 2004 obdržel Ústavní soud podání, jímž se na něj navrhovatel obrátil se stížností na průtahy v pravomocně skončené věci vedené před Městským soudem v Brně pod sp. zn. 42 C 149/2002, což mělo mimo jiné vést k nárůstu jím dlužné částky na výživném.

Navrhovatel byl Ústavním soudem vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučen ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Výzvu převzal dle dodejky dne 28. července 2004.

Dle zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje a není-li takového prostředku, ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o zásahu veřejné moci do jeho ústavně zaručených základních práv nebo svobod dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k takovému zásahu došlo. Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. K ústavní stížnosti musí být přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva. Fyzické a právnické osoby jako účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem. Nejsou-li odstraněny vady návrhu ve lhůtě k tomu stanovené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3 a 5, § 75 odst. 1, § 72 odst. 6, § 30 odst. 1 a § 43 odst. 1 písm. a); blíže část druhá hlava druhá oddíl třetí citovaného zákona].

V návaznosti na výzvu k odstranění vad návrhu navrhovatel zaslal Ústavnímu soudu přípis, k němuž přiložil předmětná rozhodnutí Městského soudu v Brně a Krajského soudu v Brně jako soudu odvolacího. V něm uvedl, že pokud Ústavní soud vezme jeho námitky v potaz a bude jeho stížnost projednávat, bude zastoupen advokátem.

Navrhovatel tak v určené lhůtě vady návrhu neodstranil. Z tohoto důvodu se jím Ústavní soud, vázán citovaným zákonem, nemohl věcně zabývat.

Připomíná, že jakožto orgán veřejné moci a orgán ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR) přirozeně vychází a je povinen při výkonu své jurisdikce důsledně vycházet z principu, že co do případů, mezí a způsobů může uplatňovat státní moc jen v zákonném a ústavním rámci (zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů; čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s čl. 88 odst. 2 Ústavy ČR), což je v právním státě nezbytná podmínka pro jakoukoliv legitimní činnost jeho orgánů.

S ohledem na uvedené tedy Ústavnímusoudu nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku usnesení obsaženo.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. srpna 2004

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru