Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 406/04Usnesení ÚS ze dne 13.12.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /právo na právní pomoc a tlumočníka
právo na soudní a ... více
Věcný rejstříkazyl
Správní soudnictví
EcliECLI:CZ:US:2004:3.US.406.04
Datum podání25.06.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

150/2002 Sb., § 37, § 36, § 49

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2

99/1963 Sb., § 76


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 406/04 ze dne 13. 12. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Y. P.

zastoupeného JUDr. S. K. advokátem proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2004, čj. 5 Azs 43/2003-38, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 25. 6. 2004 napadl stěžovatel rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2004, čj. 5 Azs 43/2003-38, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 5. 2003, čj. 55 Az 470/2003-21. Posledně uvedeným rozhodnutím byla odmítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 14. 10. 2002, čj. OAM-4309/VL-11-04-2002, jímž byla zamítnuta jako zjevně neodůvodněná dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb. žádost stěžovatele o udělení azylu a jímž bylo rozhodnuto, že se stěžovateli neuděluje azyl z důvodů nesplnění podmínek uvedených v § 13 odst. 1 a 2 a § 14 cit. zákona; současně jím bylo podle § 28 cit. zákona rozhodnuto, že se na stěžovatele nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 cit. zákona.

Stěžovatel v ústavní stížnosti, jež byla podána k Ústavnímu soudu dne 25. 6. 2004, uvádí, že v záhlaví označený rozsudek Nejvyššího správního soudu byl doručen jeho právnímu zástupci dne 18. 2. 2004 a že ji podává "za použití" ustanovení § 75 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní soud se nejprve zabýval tím, zda jsou splněny předpoklady meritorního projednání ústavní stížnosti ve smyslu § 42 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, tedy zda daný návrh splňuje formální náležitosti a zda jsou dány podmínky jeho projednání stanovené citovaným zákonem. Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Z údajů v ústavní stížnosti obsažených je zřejmé, že ústavní stížnost byla podána po uplynutí výše uvedené lhůty.

Této skutečnosti si byl stěžovatel vědom, neboť se v ústavní stížnosti dovolává použití ustanovení § 75 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavnímsoudu. Dle konstantní judikatury Ústavního soudu se však nejedná o odkaz případný. Dané ustanovení je totiž třeba vykládat pouze ve vztahu k ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, a to tak, že umožňuje, aby Ústavní soud přijal ústavní stížnost i tehdy, jestliže nejsou vyčerpány všechny prostředky k ochraně práv. O takový případ se však v dané věci nejedná, neboť stěžovatel procesní prostředky k ochraně svých práv prostřednictvím "správní" žaloby a posléze kasační stížnosti vyčerpal, přičemž citované ustanovení nelze pojímat jako prostředek k "prominutí" či prodloužení lhůty, jejíž délku a běh upravuje kogentní ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu (viz např. usnesení ze dne 19. 9. 1995, sp. zn. IV. ÚS 107/95, publ. in: Sbírka nálezů a usnesení ÚS, sv. 4, usn. č. 21, a ze dne 26. 3. 1998, sp. zn. III. ÚS 422/97, publ. in: Sbírka nálezů a usnesení ÚS, sv. 10, usn. č. 22).

Vzhledem k tomu Ústavnímusoudu nezbylo, než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh, jenž byl podán po lhůtě stanovené tímto zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2004

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru