Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3916/13 #1Usnesení ÚS ze dne 14.04.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - OS Ostrava
SOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajFenyk Jaroslav
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:3.US.3916.13.1
Datum podání22.12.2013
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3916/13 ze dne 14. 4. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o návrhu CENTRUM CONSULTANT FINANCE, IČ: 22827854, se sídlem Ostrava, Sokola Tůmy 1099/1, směřujícímu proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 8. 2013, č.j. 57 Co 579/2013-58, a rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ze dne 15. 5. 2013, č.j. 23 C 98/2012-38, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

1. Podáním ze dne 15. 12. 2013, doručeným Ústavnímu soudu dne 22. 12. 2013, stěžovatel brojil proti shora specifikovaným rozhodnutím vydaným v rámci řízení o nahrazení souhlasu s vydáním úschovy. Stěžovatel zároveň Ústavní soud požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o jeho ústavní stížnosti.

2. Podání stěžovatele však nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel nebyl právně zastoupen dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, k návrhu nebyla přiložena plná moc pro zastupování a podání nesplňovalo ani další zákonem požadované náležitosti (např. z něj nebylo zřejmé, jaká ústavně zaručená práva měla být porušena a čeho konkrétně se stěžovatel domáhá).

3. Soudce zpravodaj proto stěžovatele vyzval dopisem ze dne 23. 1. 2014 k odstranění výše uvedených nedostatků, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení této výzvy. Stěžovateli se zároveň dostalo poučení o následcích jejího nesplnění. Stěžovatel byl ze strany Ústavního soudu poučen rovněž o tom, že Ústavní soud navrhovatelům ani jiným účastníkům pro řízení o ústavních stížnostech advokáty neustanovuje, tito však mají možnost požádat o určení advokáta k poskytnutí právní služby Českou advokátní komoru; kontakt na ni byl uveden v přehledu. Jak vyplývá z údajů na doručence, převzal stěžovatel tuto výzvu dne 25. 1. 2014.

4. Svým podáním ze dne 21. 2. 2014, jež bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 23. 2. 2014, stěžovatel v reakci na výše uvedenou výzvu požádal Ústavní soud, aby mu k odstranění vad podání byla ze strany soudu poskytnuta lhůta alespoň 30 dnů s odůvodněním, že dosud neobdržel od České advokátní komory žádné vyjádření k jeho žádosti o určení advokáta.

5. Žádosti stěžovatele o prodloužení lhůty Ústavní soud fakticky vyhověl, protože neodmítl jeho návrh kvůli neodstranění vad až do dnešních dnů.

6. Vytčené vady, v prvé řadě absenci zastoupení advokátem, však stěžovatel ani přes faktické prodloužení lhůty nenapravil. Lhůta poskytnutá stěžovateli proto uplynula marně a bylo nutno postupovat ve smyslu již zmíněného poučení.

7. Jen pro úplnost soudce zpravodaj dodává, že Ústavní soud nikomu právní zastoupení nezajišťuje. Ustálenou judikaturou nepřipustil přiměřené použití § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, když neshledal podmínky pro takový postup podle § 63 zákona o Ústavním soudu. Právní řád totiž připouští určení advokáta i pro řízení před Ústavním soudem rozhodnutím České advokátní komory [§ 18 odst. 2, § 45 odst. 2 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů], čímž je vytvořen procesní nástroj k zajištění kvalifikovaného právního zastoupení, a tedy i přístupu k Ústavnímu soudu. V praxi tato úprava nevyvolává u stěžovatelů obtíže.

8. Soudce zpravodaj, s ohledem na uvedené skutečnosti, návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu bez jednání odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2014

Jaroslav Fenyk v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru