Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 389/99Usnesení ÚS ze dne 20.12.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /právo na odškodnění za rozhodnutí nebo úřední postup
Věcný rejstříkodškodnění
Vazba
EcliECLI:CZ:US:1999:3.US.389.99
Datum podání09.08.1999
Napadený akt

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., čl.

8/1969 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 389/99 ze dne 20. 12. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 389/99

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele O. S., zastoupeného JUDr. J. H., advokátem, o návrhu ze dne 6. srpna 1999, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným 5. srpna 1999, se stěžovatel domáhal přezkoumání postupu Ministerstva spravedlnosti, které nevyhovělo jeho žádosti o poskytnutí odškodnění za vazbu.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Nemá-li návrh na zahájení řízení náležitosti podle zákona o Ústavním soudu a neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne [§ 72 odst. 1 písm. a), § 41 písm. b) a § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Podání navrhovatele nemělo náležitosti ústavní stížnosti, a proto byl vyzván 1. září 1999 k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Poté, co byla do spisu předložena plná moc, zmocňující JUDr. J. H. k zastupování navrhovatele před Ústavnímsoudem, byl k odstranění vad návrhu ve lhůtě do 10. prosince 1999 vyzván jmenovaný advokát, který výzvu obdržel dne 23. listopadu 1999.

Poněvadž vady návrhu ve lhůtě k tomu stanovené odstraněny nebyly - podání navrhovatele jeho advokát nedoplnil tak, aby je bylo možno považovat za kvalifikovanou ústavní stížnost, byl návrh, v souladu s § 43 odst. l písm. a) zák. č. 182/993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. prosince 1999

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru