Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 389/03Usnesení ÚS ze dne 10.11.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkDůkaz
hmotné zabezpečení
EcliECLI:CZ:US:2003:3.US.389.03
Datum podání08.08.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

99/1963 Sb., § 120, § 132


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 389/03 ze dne 10. 11. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 389/03

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatelky V. T., proti rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 10. března 2000, čj. 6 C 4/99-67, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ve formálně vadném návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 8. srpna 2003, poukázala stěžovatelka na řízení, které probíhalo u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 6 C 4/99. Navrhovatelka se domáhala svým návrhem zrušení rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti (6 C 4/99-67).

Formální vady, které spočívaly v tom, že navrhovatelka nebyla zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon) a návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona), byly navrhovatelce vytknuty výzvou (č. l. 2 spisu Ústavního soudu), kterou navrhovatelka převzala dle doručenky

26. září 2003, a současně jí byla k odstranění vad návrhu stanovena 30denní lhůta. Navrhovatelka se poté svým podáním ze dne 20. října 2003 obrátila na předsedu Ústavního soudu. Předseda Ústavního soudu ve své odpovědi ze dne 3. listopadu 2003 zdůraznil nutnost právního zastoupení před Ústavním soudem.

Za situace, kdy navrhovatelka vytknuté formální vady svého návrhu ve stanovené lhůtě ani později neodstranila, zejména nesplnila povinnost být v řízení před Ústavnímsoudem zastoupena advokátem (lhůta marně uplynula v pondělí dne 27. října 2003), nezbylo Ústavnímu soudu než takto vadně podaný návrh odmítnout pro neodstranění vytknutých vad [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona], jak je z výroku tohoto usnesení patrno. Nad rámec rozhodovacích důvodů je možné konstatovat, že z příloh připojených k návrhu vyplývá, že napadený rozsudek Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 10. března 2000

(6 C 4/99-67) nabyl právní moci dne 21. června 2000. Z příloh nevyplývá, že by navrhovatelka využila možnost podat proti němu odvolání, což by bylo důvodem odmítnutí jejího návrhu z důvodu jeho nepřípustnosti [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona], nehledě ke zřejmému uplynutí zákonem stanovené 60denní lhůty pro podání návrhu (§ 72 odst. 2 zákona).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 10. listopadu 2003

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru