Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 384/03Usnesení ÚS ze dne 23.10.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
odmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /rovnost účastníků řízení, rovnost „zbraní“
základní práva a svobody/ochrana lidské důstojno... více
Věcný rejstříkhmotné zabezpečení
EcliECLI:CZ:US:2003:3.US.384.03
Datum podání04.08.2003
Napadený akt

rozhodnutí správní

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 30

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1, čl. 37 odst.2, čl. 38 odst.2

20/1966 Sb., čl.

582/1991 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 384/03 ze dne 23. 10. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 384/03

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 23. října 2003 ve věci navrhovatelky I. S., zastoupené JUDr. J. S., advokátem, o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 2. dubna 2003 č. j. 6 A 103/2002-17 a Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2003 sp. zn. I. ÚS 39/03, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se domáhala zrušení výše označených rozhodnutí s tím, že jimi byla porušena práva, která jsou zaručena v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Uvedla, že citované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu obdržela dne 2. června 2003.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, když tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu sdělení zástupce stěžovatelky ze dne 7. října 2003 a listiny osvědčující den podání návrhu k Ústavnímusoudu bylo zjištěno, že usnesení Nejvyššího správního soudu bylo stěžovatelce doručeno dne 2. června 2003, tímto dnem počala běžet lhůta vyplývající z § 72 odst. 2 cit. zákona o Ústavním soudu, která skončila dne 31. července 2003, podání k Ústavnímu soudu bylo učiněno u expresní pošty dne 2. srpna 2003.

S ohledem na výše uvedené, tj. na zjištění, že ústavní stížnost směřující proti usnesení Nejvyššího správníhosoudu byla podána po lhůtě k tomu stanovené, byl návrh v tomto rozsahu dle § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut. Návrh brojící proti usnesení Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2003 sp. zn. I. ÚS 39/03 byl odmítnut dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e), odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro obsah čl. 87 odst. 1 a čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. října 2003

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru