Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 380/14 #1Usnesení ÚS ze dne 12.02.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
SOUD - VS Olomouc
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:3.US.380.14.1
Datum podání30.01.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 380/14 ze dne 12. 2. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 12. února 2014 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu stěžovatele Kamila Rossiho, t. č. Vazební věznice Ostrava, bez právního zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 9. 2013 č. j. 54 T 1/2013-871 a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 6. 11. 2013 č. j. 6 To 95/2013-895, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 30. ledna 2014, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů, neboť jimi měla být porušena jeho základní práva zaručená článkem 36 odst. 1 a článkem 8 odst. 2 a 5 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem.

II.

Dříve, než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální náležitosti a předpoklady jejího meritorního projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Dle ust. § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Zmeškání této lhůty nelze prominout.

K návrhu musí být přiložena kopie posledního rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci, které se věci týká. Pro řízení před Ústavním soudem musí být navrhovatel zastoupen pouze advokátem na základě speciální plné moci, ve které musí být výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem České republiky (§ 28 odst. 1, § 30, § 31 zákona o Ústavním soudu); tuto plnou moc je nutno soudu též předložit.

Z vyžádaného spisového materiálu Krajského soudu v Ostravě a Vrchního soudu v Olomouci Ústavní soud zjistil, že napadené usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 6. listopadu 2013 č. j. 6 To 95/2013-895 bylo stěžovateli doručeno dne 18. listopadu 2013. Okolnosti doručení tohoto usnesení stěžovatel v ústavní stížnosti nenapadá. Jestliže ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu doručena dne 30. ledna 2014, je zřejmé že se tak stalo až po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

Podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Při shrnutí výše uvedených skutečností Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítl jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem, aniž se zabýval dalšími aspekty včasnosti a přípustnosti podané ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. února 2014

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru