Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3787/14 #1Usnesení ÚS ze dne 19.12.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Hradec Králové
SOUD - OS Hradec Králové
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:3.US.3787.14.1
Datum podání02.12.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3787/14 ze dne 19. 12. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 19. prosince 2014 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti Aleny Česákové, zastoupené JUDr. Pavlem Pokorným, advokátem se sídlem Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. srpna 2014 č. j. 26 Co 319/2014-65 a proti usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 29. dubna 2014 č. j. 27 EXE 425/2012-44, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se ústavní stížností ze dne 21. 11. 2014, kterou dne 24. 11. 2014 osobně podala ke Krajskému soudu v Hradci Králové, domáhá pro údajné porušení jejího "práva se řádně hájit" ve spravedlivém procesu zrušení rozhodnutí, jímž Okresní soud v Hradci Králové zamítl návrh stěžovatelky (dříve v procesním postavení povinné) na zastavení exekuce, přičemž Krajský soud v Hradci Králové usnesení okresního soudu potvrdil.

Z obsahu ústavní stížnosti a příloh k ní připojených se zjišťuje, že ústavní stížností napadená rozhodnutí byla vydána v exekučním řízení, vedeném u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 27 EXE 425/2012, v němž stěžovatelka vystupovala jako strana povinná a obchodní společnost GE Money Bank, a. s., IČ: 25672720 jako strana oprávněná.

Dříve než Ústavní soud přistoupí k věcnému přezkumu ústavní stížností napadených rozhodnutí, vždy zkoumá, zda předmětná ústavní stížnost splňuje všechny podmínky stanovené v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), mimo jiné rovněž podmínku včasnosti.

Podle ustanovení § 27 odst. 2 a § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je řízení před Ústavním soudem zahájeno dnem doručení písemného návrhu Ústavnímu soudu. Z těchto kogentních ustanovení, avšak ani z žádných jiných ustanovení právního řádu České republiky nevyplývá, že by zaslání ústavní stížnosti obecnému soudu bylo schopno vyvolat účinky zahájení řízení před Ústavním soudem (srov. např. usnesení sp. zn. IV. ÚS 24/2000 ze dne 19. 1. 2000, usnesení sp. zn. I. ÚS 438/03 ze dne 5. září 2003, usnesení sp. zn. IV. ÚS 867/07 ze dne 2. 5. 2007, usnesení IV. ÚS 2898/07 ze dne 24. 1. 2008, usnesení II. ÚS 696/10 ze dne 23. 3. 2010 a další; judikáty jsou dostupné na http://nalus.usoud.cz). Ústavní soud ostatně mnohokráte judikoval, že není součástí soustavy obecných soudů, řízení před ním je řízením zcela samostatným a nepředstavuje pokračování procesu realizovaného uzavřeně v soustavě soudů obecných.

Lhůta k podání ústavní stížnosti stanovená v ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu v délce dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, má procesní charakter, a proto postačí, je-li v její poslední den ústavní stížnost podána k přepravě (srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 37/93 ze dne 22. 3. 1994 (N 9/1 SbNU 61; 86/1994 Sb.). Byla-li ústavní stížnost nesprávně předána či zaslána obecnému soudu, lze lhůtu pro podání ústavní stížnosti považovat za zachovanou pouze tehdy, pokud by byla dodržena v okamžiku postoupení ústavní stížnosti Ústavnímu soudu obecným soudem.

Ústavní soud zjistil, že usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 8. 2014 č. j. 26 Co 319/2014-65 bylo stěžovatelce doručeno dne 22. 9. 2014. Od tohoto dne počala stěžovatelce běžet lhůta k podání ústavní stížnosti, která uplynula dnem 24. 11. 2014. Předmětná ústavní stížnost byla podána stěžovatelkou zastoupenou advokátem u Krajského soudu v Hradci Králové, který ji obdržel dne 24. 11. 2014 a dne 1. 12. 2014 ji postoupil (zaslal poštou) Ústavnímu soudu. S ohledem na výše vyložené nelze než konstatovat, že ústavní stížnost byla podána opožděně, neboť v okamžiku jejího předání k poštovní přepravě, tj. dne 1. prosince 2014, již lhůta stanovená zákonem pro její podání uplynula.

Z výše uvedených důvodů Ústavní soud ústavní stížnost odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, neboť jde o návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. prosince 2014

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru