Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 376/97Usnesení ÚS ze dne 30.10.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/zákaz mučení a ponižujícího zacházení nebo trestání
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /právo na právn... více
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:3.US.376.97
Datum podání08.10.1997

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 376/97 ze dne 30. 10. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 376/97-8

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele P.H., zastoupeného advokátem JUDr. M.O., o návrhu ze dne 6. října 1997, t akt o :

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným k doručení Ústavnímu soudu 6. října 1997, se stěžovatel domáhal přezkoumání postupu orgánů činných vtrestním řízení, vedeném proti jeho osobě pro údajné spáchání trestného činu. Uvedl, že podle jeho přesvědčení Okresní soud Brno-venkov svým rozhodnutím pod sp. zn. 3 T 54/89 porušil práva, zaručená mu ústavním zákonem.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Ta však není přípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje - za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy [§ 72 odst. 1 písm. a) a odst. 2, § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb.]. Návrh na zahájení řízení musí mít náležitosti stanovené v § 34 a 74 odst. 4 citovaného zákona a pokud nejsou vady návrhu odstraněny ve lhůtě, určené ve výzvě soudu, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usneseními návrh odmítne [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb.].

111. ÚS 367/97-9

Ústavní soud dne 15. října 1997 vyzval zástupce stěžovatele, aby odstranil vady návrhu, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení výzvy, výzva byla zástupci doručena 16. října 1997.

Vzhledem k tomu, že k odstranění vad návrhu v uvedené lhůtě nedošlo, rozhodl Ústavní soud tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb.].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 30. října 1997

JUDr. Pavel Holländer soudce zpravodaj

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru