Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3749/11 #1Usnesení ÚS ze dne 08.02.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 1
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:3.US.3749.11.1
Datum podání14.12.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3749/11 ze dne 8. 2. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 8. února 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Ing. J. F., zastoupeného Mgr. Janem Kutějem, advokátem se sídlem Lamačova 824/9, 152 00 Praha 5, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel ve svém podání uvádí, že jím napadá rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 9. 2011 sp. zn. 21 Co 417/2009 a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 8. 4. 2009 sp. zn. 32 P 64/2006 a současně navrhuje, aby mu byla přiznána náhrada nákladů jeho právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění jeho vad. K odstranění vad návrhu a jeho doplnění ve smyslu připojeného písemného poučení byla navrhovateli stanovena lhůta 10 dnů od doručení výzvy s poučením, že pokud vady podání ve stanovené lhůtě neodstraní, Ústavní soud návrh odmítne.

Výzvu spolu s poučením převzal právní zástupce navrhovatele dne 16. 1. 2012 (viz poučení a doručenka na č. l. 8).

Protože vady podání navrhovatel ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavní soud návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Podle ustanovení § 62 odst. 3 zákona o Ústavním soudu náklady řízení před Ústavním soudem, které vzniknou účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, hradí účastník nebo vedlejší účastník, pokud tento zákon nestanoví jinak. Podle odstavce 4 citovaného ustanovení Ústavní soud může v odůvodněných případech podle výsledků řízení usnesením uložit některému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, aby zcela nebo zčásti nahradil jinému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi jeho náklady řízení. V předmětné věci žádné mimořádné nebo výjimečné okolnosti, které by odůvodňovaly rozhodnout podle citovaného odstavce 4, Ústavní soud nezjistil, neboť pro neodstranění vad návrhu se Ústavní soud nemohl zabývat meritem věci, ale musel návrh, jak bylo uvedeno výše, odmítnout. Proto nebyly splněny ani podmínky pro přiznání náhrady nákladů zastoupení podle § 83 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. února 2012

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru