Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3702/10 #1Usnesení ÚS ze dne 31.08.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
SOUD - KS Hradec Králové
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.3702.10.1
Datum podání28.12.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3702/10 ze dne 31. 8. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 31. srpna 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti V. G., právně zastoupeného Mgr. Markétou Pekařovou, advokátkou se sídlem v Kosmonosích, Tyršova 434, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 9. 2010 sp. zn. 8 To 82/2010 a proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 7. 2010 č. j. 1 Tm 4/2010-1222, za účasti Krajského soudu v Hradci Králové a Vrchního soudu v Praze, jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 28. 12. 2010 podání stěžovatele, směřující proti označeným rozhodnutím obecných soudů. Napadeným rozhodnutím krajského soudu byla zamítnuta žádost stěžovatele o povolení obnovy řízení v trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové jako soudu pro mládež pod původní spisovou značkou 1 Tm 1/2005, nyní pod sp. zn. 1 Tm 4/2010. Stěžovatel namítal porušení svého základního práva na spravedlivý proces dle článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a článku 6 odst. 1 a odst. 3 písm. d) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje zákonem požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek a mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení.

Z obsahu ústavní stížnosti, ze sdělení Krajského soudu v Hradci Králové a dále z vyžádané kopie doručenky ze spisu tohoto soudu sp. zn. 1 Tm 4/2010, Ústavní soud zjistil, že ústavní stížností napadené usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 9. 2010 č. j. 8 To 82/2010-1243 bylo stěžovateli doručeno dne 17. 9. 2010. Vzhledem k tomu, že stěžovatel podal ústavní stížnost proti uvedenému rozhodnutí vrchního soudu k poštovní přepravě až dne 28. 12. 2010, učinil tak po uplynutí 60ti denní lhůty dle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu. Tato lhůta k podání ústavní stížnosti, podmiňující (vedle dalších požadavků) možnost jejího věcného projednání, je nepřekročitelná a marné uplynutí této lhůty zákon neumožňuje jakkoliv zhojit.

Za dané situace soudci zpravodaji nezbylo, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2011

Jan Musil

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru