Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3687/17 #1Usnesení ÚS ze dne 04.12.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - KS České Budějovice
SOUD - NS
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuprocesní - spojení věcí
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:3.US.3687.17.1
Datum podání27.11.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3687/17 ze dne 4. 12. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců a soudkyň Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka, ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti TOPAS Písek s.r.o., sídlem Velké náměstí 7/12, Písek, zastoupené Mgr. Bc. Pavlem Kozelkou, advokátem, sídlem Velké náměstí 7/12, Písek, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. září 2017 č. j. 19 Co 1077/2017-130, vedené pod sp. zn. III. ÚS 3687/17, a ve věci ústavní stížnosti téže stěžovatelky, zastoupené týmž advokátem, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. července 2018 č. j. 20 Cdo 1435/2018-114 a usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. ledna 2018 č. j. 24 Co 1820/2017-80, vedené pod sp. zn. III. ÚS 2768/18, o návrhu na spojení, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 3687/17 a sp. zn. III. ÚS 2768/18 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. III. ÚS 3687/17.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel ve výroku uvedené ústavní stížnosti, jimiž se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů.

Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

V případě předmětných ústavních stížností Ústavní soud zjistil, že ústavní stížností vedenou pod sp. zn. III. ÚS 3687/17 bylo napadeno usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen "krajský soud") ze dne 14. 9. 2017 č. j. 19 Co 1077/2017-130, jímž bylo ve věci žaloby stěžovatelky proti Ing. Marku Osvaldovi z rušené držby zrušeno usnesení Okresního soudu v Písku (dále jen "okresní soud") ze dne 20. 6. 2017 č. j. 10 C 99/2017-84, řízení bylo zastaveno a věc byla postoupena příslušnému správnímu orgánu. Ve věci ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 2768/18 pak bylo napadeno usnesení krajského soudu ze dne 3. 1. 2018 č. j. 24 Co 1820/2017-80, jímž bylo potvrzeno usnesení okresního soudu ze dne 9. 11. 2017 č. j. 6 EXE 2706/2017-66 v části, v níž okresní soud v návaznosti na rozhodnutí napadené ústavní stížností vedenou pod sp. zn. III. ÚS 3687/17 zastavil exekuční řízení zahájené na návrh oprávněné stěžovatelky proti povinnému Ing. Marku Osvaldovi z důvodu zrušení exekučního titulu. Krajský soud zároveň rozhodl o povinnosti stěžovatelky a povinného Ing. Marka Osvalda uhradit soudní exekutorce náklady exekuce. Současně s tímto rozhodnutím bylo napadeno usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 7. 2018 č. j. 20 Cdo 1435/2018-114, jímž dovolací soud odmítl dovolání stěžovatelky proti posledně uvedenému rozhodnutí krajského soudu, neboť dovolání neshledal přípustným.

Vzhledem ke skutečnosti, že v obou shora popsaných ústavních stížnostech jde o právní věci, které spolu skutkově souvisejí (v prvém případě je předmětem ústavněprávního přezkumu rozhodnutí krajského soudu, jímž byl zrušen exekuční titul, v druhém případě pak mj. rozhodnutí, jímž bylo jako věcně správné potvrzeno rozhodnutí okresního soudu o zastavení exekučního řízení z důvodu zrušení exekučního titulu a dále jím bylo rozhodnuto o náhradě nákladů exekučního řízení) a jež se týkají týchž účastníků, a dále k tomu, že spojení ústavních stížností ke společnému projednání navrhla též stěžovatelka, rozhodl Ústavní soud z důvodu hospodárnosti a efektivity podle shora uvedených zákonných ustanovení o spojení těchto věcí ke společnému řízení.

V souladu s rozvrhem práce pro rok 2018 č. Org 1/18 je soudcem zpravodajem v této věci soudce Radovan Suchánek.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. prosince 2018

Pavel Rychetský

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru