Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 360/98Usnesení ÚS ze dne 11.11.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajŠevčík Vlastimil
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstříkvlastnické právo/přechod/převod
EcliECLI:CZ:US:1998:3.US.360.98
Datum podání12.08.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

229/1991 Sb., § 1

40/1964 Sb., § 124


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 360/98 ze dne 11. 11. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 360/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J.T., zastoupeného JUDr. K.S., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 5. 1998, sp. zn. 29 Ca 169/996, mimo ústní jednání dne 11. 11. 1998 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností napadl stěžovatel rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 18. 5. 1998 (sp. zn. 29 Ca 169/96), jímž bylo potvrzeno rozhodnutí O.Ú., okresního pozemkového úřadu ze dne 27. 2. 1996 (sp. zn. PÚ 351/91-4592/8542195-96/SMO), a tvrdil, že napadeným rozsudkem, stejně jako rozhodnutím správního orgánu, bylo porušeno jeho "práva, které mu náleží v souladu s ustanovením čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod". Porušení citovaného ústavně zaručeného základního práva pak stěžovatel spatřuje v tom, že Krajským soudem v Brně došlo "naprostým nepochopením věci" a "ke zjevné nespravedlnosti", v důsledku čehož nebylo obnoveno uplatněné "restituční právo" k jeho majetku.

1

III. ÚS 360/98

Vzhledem k tomu, že návrh na zahájení řízení neměl náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 31 odst. 1, § 34), vyzval Ústavní soud právního zástupce stěžovatele k odstranění vad podání. Na základě výzvy Ústavního soudu pak právní zástupce stěžovatele doručil Ústavnímu soudu opětovně plnou moc ze dne 10. 8. 1998, která však vykazovala stejné vady jako předchozí plná moc doručená Ústavnímu soudu dne 12. 8. 1998, když zejména obsahuje nepřípustnou substituční doložku pro zastoupení v řízení před Ústavním soudem (§ 31 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona). Vzhledem k tomu, že stěžovatel neodstranil vady návrhu, které mu byly vytčeny ve stanovené lhůtě, nezbylo než rozhodnout, jak ve výroku tohoto usnesení je uvedeno [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 11. listopadu 1998

JUDr. Vlastimil Ševčík

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru