Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 357/99Usnesení ÚS ze dne 25.11.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/vazba
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1999:3.US.357.99
Datum podání22.07.1999

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 357/99 ze dne 25. 11. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení A. F.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel dne 21. 7. 1999 návrh na zahájení řízení, který byl doručen Ústavnímu soudu dne 22. 7. 1999. Podaným návrhem se domáhal ochrany proti postupu soudů v trestní věci, v níž byl účastníkem řízení.

Vzhledem k tomu, že podaný návrh nesplňoval náležitosti stanovené zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel vyzván k odstranění vad, ve výzvě specifikovaných, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Výzva k odstranění vad ze dne 26. 8. 1999 byla navrhovateli doručována jako zásilka určená do vlastních rukou. Dne 1. 9. 1999 však byla zásilka vrácena Ústavnímu soudu s poznámkou orgánu vězeňské služby, že navrhovatel odmítl zásilku převzít. Ústavní soud doručil navrhovateli výzvu k odstranění vad znovu, a to prostřednictvím Vězeňské služby se žádostí, aby navrhovatele v případě, že opět odmítne zásilku převzít, poučila ve smyslu § 50 občanského soudního řádu o tom, že bezdůvodné odepření přijetí zásilky je považováno za doručení. Podle sdělení Vězeňské služby ze dne 21. 10. 1999, čj. 30/30-1999, navrhovatel odmítl zásilku převzít dne 21. 10. 1999 a byl poučen o následcích odepření převzetí zásilky.

Zákon o Ústavnímsoudu neupravuje samostatně situaci, kdy je adresátem přijmutí písemnosti bezdůvodně odepřeno, a proto podle § 63 cit. zákona se podpůrně použije ustanovení občanského soudního řádu (dále jen "o.s.ř."). Podle § 50 o.s.ř. jestliže adresát bezdůvodně odepře písemnost přijmout, je písemnost doručena dnem, kdy bylo její přijetí odepřeno, a to této skutečnosti musí být adresát vyrozuměn. V předmětné věci vzhledem k cit. ustanovení o.s.ř. platí, že výzva k odstranění vad byla doručena dne 21. 10. 1999. Posledním dnem lhůty k odstranění vad byl den 20. 11. 1999. Vzhledem k tomu, že posledním dnem lhůty byla sobota, bylo možno podání směřující k odstranění vad podat k poštovní přepravě ještě dne 22. 11. 1999.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady podání ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímusoudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. listopadu 1999

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru