Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3536/11 #1Usnesení ÚS ze dne 24.01.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
SOUD - KS Hradec Králové
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuprocesní - atrahováno plénem
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:3.US.3536.11.1
Datum podání28.11.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3536/11 ze dne 24. 1. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Plénum Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný a Eliška Wagnerová, rozhodlo ve věci ústavní stížnosti K. H., právně zastoupeného JUDr. Barborou Frydrychovou, advokátkou se sídlem 110 00 Praha 1, Senovážné nám. 23, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2011 sp. zn. 3 Ads 52/2009 a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 29. ledna 2009 č. j. 52 Cad 35/2008-40, a o stanovení starobního důchodu, za účasti České správy sociálního zabezpečení se sídlem 225 08 Praha 5, Křížová 25, jako vedlejšího účastníka, takto:

Věc sp. zn. III. ÚS 3536/11 projedná a rozhodne plénum Ústavního soudu.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným Ústavnímu soudu dne 25. listopadu 2011, tj. ve lhůtě stanovené v § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2011 sp. zn. 3 Ads 52/2009 a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 29. ledna 2009 č. j. 52 Cad 35/2008-40 o stanovení starobního důchodu. Uvedenými rozhodnutími obecných soudů se cítí být dotčen v základním právu na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří dle čl. 30 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), v základním právu plynoucím z principů rovnosti a zákazu diskriminace dle čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny a v základním právu na soudní a jinou právní ochranu dle čl. 36 Listiny.

Dle čl. 1 odst. 1 písm. j) rozhodnutí pléna Ústavního soudu ze dne 9. srpna 2011 č. j. Org. 40/11, o atrahování působnosti, plénum Ústavního soudu podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, na návrh kteréhokoli soudce senátu příslušného k projednání a rozhodování věci, odůvodněného její mimořádnou závažností, rozhodne o její atrakci, a to se souhlasem všech soudců příslušného senátu, jakož i účastníků řízení.

K výzvě Ústavního soudu jak stěžovatel v podání doručeném Ústavnímu soudu dne 11. ledna 2012, tak i účastník řízení v podání doručeném Ústavnímu soudu téhož dne, vyslovili s atrakcí souhlas. K návrhu soudce zpravodaje se souhlasem soudců III. senátu, příslušného k projednání a rozhodnutí věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 3536/11 dle rozvrhu práce na rok 2012 ze dne 6. prosince 2011 č. j. Org. 1/12, odůvodněného mimořádnou závažností věci, danou bezprostředním dopadem rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. 6. 2011 č. C-399/09 na její projednání a rozhodnutí, plénum Ústavního soudu rozhodlo o předmětné atrakci.

Poučení: Proti tomuto usnesení se nelze odvolat.

V Brně, dne 24. ledna 2012

Pavel Rychetský

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru