Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3494/10 #1Usnesení ÚS ze dne 17.01.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO - soudní exekutor
Dotčený orgánSOUD - OS Most
SOUD - KS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
Poznámkave znění opravného usnesení ze dne 31. 1. 2011
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.3494.10.1
Datum podání09.12.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3494/10 ze dne 17. 1. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Jana Parasky, soudního exekutora, Exekutorský úřad Most, Budovatelů 2957/108, 434 01 Most, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 9. prosince 2010 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Okresního soudu v Mostě č. j. 21 Nc 12058/2008-16 ze dne 18. 1. 2010 a Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 10 Co 317/2010-22 ze dne 14. 9. 2010.

Návrh trpěl závažnou formální vadou, která zároveň znemožňovala jakékoli hmotněprávní posouzení; nebyla naplněna podmínka podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (stěžovatel musí být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem).

Stěžovatel byl na vadu návrhu upozorněn a výzvou ze dne 14. prosince 2010 poučen, že je nutné tuto vadu v určené lhůtě odstranit, neboť v opačném případě by byl Ústavní soud nucen návrh odmítnout.

Dne 21. prosince 2010 bylo Ústavnímu soudu prostřednictvím datové schránky doručeno podání, jehož přílohu tvořil počítačový soubor, obsahující text uvozený slovy "PLNÁ MOC PRO ZASTUPOVÁNÍ PŘED ÚSTAVNÍM SOUDEM ČR". Text byl elektronicky podepsán stěžovatelem, avšak nebyl signován zmocněncem. *)

Povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem je splněna tehdy, je-li stěžovatelem, příp. jeho právním zástupcem prokázáno, že úkony v řízení činí advokát.

Návrh na zahájení řízení byl sice elektronicky podepsán a odeslán z datové schránky stěžovatele, z návrhu samotného, ani z jiných okolností však neplyne, že by tento úkon učinil jeho právní zástupce - advokát. Ani listina, resp. text plné moci, odeslaný dne 21. prosince 2010 z datové schránky stěžovatele a jím elektronicky podepsaný, není podepsán zmocněncem. V řízení nebyl učiněn žádný úkon, ze kterého by bylo možno dovodit, že je stěžovatel zastoupen advokátem, resp. že advokát právní zastoupení skutečně převzal. Průkaz o tom, že by byl stěžovatel zastoupen advokátem, tedy podán nebyl. *)

Ústavní soud nepovažuje za důstojné blíže komentovat situaci, kdy i přes upozornění na vadu návrhu, spolu s poskytnutým návodem na její odstranění, není stěžovatel (právník - profesionál) schopen dostát požadavkům zákona a vadu řádným způsobem odstranit.

Ústavní soud konstatuje, že stanovená lhůta uplynula, a protože k dnešnímu dni nebylo Ústavnímu soudu doručeno podání, jímž by byla vytýkaná vada odstraněna, nezbylo než o návrhu rozhodnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, tedy tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. ledna 2011

Pavel Rychetský

soudce zpravodaj

----------------------------------------------------------

*) ve znění opravného usnesení ze dne 31. 1. 2011

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru