Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3485/11 #1Usnesení ÚS ze dne 15.02.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS České Budějovice
Soudce zpravodajKůrka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:3.US.3485.11.1
Datum podání21.11.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3485/11 ze dne 15. 2. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Mgr. V. N., zastoupeného JUDr. Vladimírem Boleslavem, advokátem se sídlem v Praze 5, Plzeňská 70, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 9. 2011, č. j. 10 A 51/2011-27, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou dne 21. 11. 2011, se stěžovatel domáhá, aby Ústavní soud pro porušení jeho práva garantovaného ustanovením čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod zrušil v záhlaví označené usnesení, jímž krajský soud zamítl návrh zástupce stěžovatele JUDr. Vladimíra Boleslava na vydání rozhodnutí o neúčinnosti doručení usnesení ze dne 18. 7. 2011, č. j. 10 A 51/2011- 9, a "ve spojení s tím" aby zrušil i toto (doručované) rozhodnutí, jímž bylo řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí správního orgánu zastaveno.

Z vyžádaného spisu Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 A 51/2011 se podává, že ústavní stížností napadené usnesení krajského soudu o zamítnutí návrhu na rozhodnutí o neúčinnosti doručení bylo zástupci stěžovatele (advokátovi JUDr. Vladimíru Boleslavovi, kterým je zastoupen i v řízení před Ústavním soudem) doručeno - ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 a § 64 s. ř. s. - již dne 12. 9. 2011.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

Tato lhůta, počínající dnem 13. 9. 2011, tak zjevně uplynula přede dnem podání projednávané ústavní stížnosti (21. 11. 2011); opora pro úsudek stěžovatele, že by měla začít běžet od data pozdějšího, resp. že by se měla odvíjet od jiného okamžiku, než právě ode dne, kdy nastala výše zaznamenaná fikce doručení rozhodnutí krajského soudu, se přitom z ústavní stížnosti ani z vyžádaného procesního spisu (ani nepřímo) nepodává.

V důsledku toho nezbylo než soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout, neboť je návrhem podaným po lhůtě stanovené tímto zákonem.

Tentýž důsledek nutno vztáhnout i k event. přezkumu předcházejícího usnesení krajského soudu ze dne 18. 7. 2011 č. j. 10 A 51/2011-9, nehledě na to, že obsahově k němu stěžovatel ústavní stížnost nesměřoval, resp. námitky z jeho nesprávnosti nevznesl, sleduje jeho odstranění coby zákonem stanoveného důsledku dodatečného zaplacení soudního poplatku.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. února 2012

Vladimír Kůrka v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru