Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3473/10 #1Usnesení ÚS ze dne 18.01.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Plzeň
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříksoudce/podjatost
soudce/vyloučení
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.3473.10.1
Datum podání08.12.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 14 odst.1, § 14 odst.4


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3473/10 ze dne 18. 1. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 18. ledna 2011 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy, soudců Pavla Holländera a Jana Musila, ve věci navrhovatele J. K., zastoupeného JUDr. Juditou Jakubčíkovou, advokátkou se sídlem v Klatovech, Krameriova 139, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 10. 2010 č. j. Nc 368/2010-137, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel cestou ústavní stížnosti brojil proti výše označenému rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, jímž nebylo vyhověno jeho námitce podjatosti soudkyně, která jednala dne 9. 8. 2010 ve věci, v níž protistranu zastupovala advokátka JUDr. V. N. Z chování jmenované, z postoje soudkyně k tomuto chování i z celého průběhu soudního řízení nabyl přesvědčení, že mezi právní zástupkyní žalobkyně a soudkyní je přátelský vztah, a proto námitku vznesl. Dále poukázal na to, že soudkyně připustila výslech svědkyně, která však byla již v průběhu řízení v soudní síni a jednání se zúčastnila jako veřejnost. Tím, že jeho návrhu na vyloučení soudkyně z projednáváni věci z označených důvodů příslušný soud nevyhověl, cítí se dotčen v právech, zakotvených v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i v čl. 90 a 95 Ústavy České republiky. Pro uvedené navrhl, aby Ústavní soud stížností napadené usnesení zrušil.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného rozhodnutí zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Krajský soud v Plzni v souladu s § 14 odst. 1 a odst. 4 občanského soudního řádu opodstatněně nevyhověl vznesené námitce žalovaného, nyní stěžovatele, proti soudkyni jednající ve věci sp. zn. 4 C 137/2009 a z projednávání a rozhodování v této ji nevyloučil, když neshledal skutečnosti, z nichž by bylo možno pochybovat o nepodjatosti soudkyně a když důvodem k jejímu vyloučení nemohly být ani výtky stěžovatele k postupu a vedení předmětného řízení.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. ledna 2011

Jiří Mucha

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru