Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3464/10 #1Usnesení ÚS ze dne 18.03.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ústí nad Labem
SOUD - OS Chomutov
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.3464.10.1
Datum podání07.12.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3464/10 ze dne 18. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 18. března 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu M. S., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se dne 7. 12. 2010 obrátil na Ústavní soud s návrhem na zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 7. 2010 č. j. 17 Co 165/2010-234, usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 1. 2010 č. j. 17 Co 463/2009-207 a usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 22. 2. 2010 č. j. 17 C 99/2006-214 pro údajné porušení svých práv ve smyslu čl. 36 odst. 1, odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

S ohledem na skutečnost, že podání vykazovalo vady spočívající zejména v absenci zastoupení navrhovatele advokátem v řízení před Ústavním soudem na základě speciální plné moci, vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad návrhu ve smyslu připojeného písemného poučení. Současně byl navrhovatel poučen o následcích neodstranění vad návrhu ve stanovené 15denní lhůtě.

Výzvu spolu poučením převzal navrhovatel podle doručenky založené na č. l. 9 spisu dne 7. 2. 2011.

Dne 18. 2. 2011 obdržel Ústavní soud podání navrhovatele obsahující žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu. Ústavní soud této žádosti vyhověl s tím, že původně stanovenou lhůtu k odstranění vad navrhovateli prodloužil do 15. 3. 2011 pod sankcí odmítnutí návrhu ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Navrhovatel v dopise ze dne 3. 3. 2011 Ústavní soud obsáhle informoval o svých zkušenostech, které měl v minulosti s vyhledáváním advokátů, kteří by ho byli ochotni zastupovat v jeho právních věcech, aby v závěru dopisu opětovně požádal o další prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu.

Ústavní soud již s ohledem na výše uvedené skutečnosti nepovažuje za nutné reagovat na tuto žádost navrhovatele, neboť je nepochybné, že k odstranění vad návrhu mu byla poskytnuta dostatečně dlouhá lhůta, kterou však navrhovatel nevyužil.

Ústavní soud proto návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě jemu k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. března 2011

Jan Musil

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru