Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3450/18 #1Usnesení ÚS ze dne 13.11.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
SOUD - KS Praha
FINANČNÍ ÚŘAD / ŘEDITELSTVÍ - Odvolací finanční ředitelství
FINANČNÍ ÚŘAD / ŘEDITELSTVÍ - FÚ pro Středočeský kraj
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuprocesní - spojení věcí
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:3.US.3450.18.1
Datum podání18.10.2018
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3450/18 ze dne 13. 11. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z místopředsedkyně Milady Tomkové a soudců a soudkyň Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Jiřího Kotvase, zastoupeného Mgr. Kateřinou Bubeníkovou, advokátkou, se sídlem Malá Štěpánská 1932/3, Praha 2, proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 3 Afs 199/2017-41 ze dne 16. 8. 2018, rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 46 Af 11/2014-63 ze dne 13. 6. 2017, rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 3 Afs 63/2016-36 ze dne 22. 3. 2017, rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství č. j. 12428/14/5000-14104-703916 ze dne 14. 5. 2014 a rozhodnutí Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územního pracoviště v Nymburku č. j. 3763347/13/2118-24802-204682 ze dne 11. 11. 2013, a ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Dany Kotvasové, zastoupené toutéž advokátkou, směřující proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 3 Afs 199/2017-41 ze dne 16. 8. 2018, rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 46 Af 11/2014-63 ze dne 13. 6. 2017, rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 3 Afs 63/2016-36 ze dne 22. 3. 2017, rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství č. j. 12412/14/5000-14104-703916 ze dne 14. 5. 2014 a rozhodnutí Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územního pracoviště v Nymburku č. j. 3517359/13/2118-24802-204682 ze dne 9. 10. 2013, o spojení ústavních stížností vedených pod sp. zn. III. ÚS 3450/18 a II. ÚS 3451/18, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. III. ÚS 3450/18 a II. ÚS 3451/18 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. III. ÚS 3450/18.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dvě výše specifikované ústavní stížnosti směřující proti rozhodnutím správních orgánů a správních soudů ve věci platebních výměrů na úrok z prodlení. Před správními soudy bylo vedeno ve věcech stěžovatelů společné řízení.

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud v zájmu hospodárnosti řízení spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. Jelikož výše uvedené ústavní stížnosti směřují proti totožným rozhodnutím Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Praze, jde o věci, jež spolu skutkově souvisejí. Navíc mají oba stěžovatelé stejného zástupce a jejich ústavní stížnosti jsou svým obsahem téměř identické. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle výše uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

Řízení o obou uvedených ústavních stížnostech bude nadále vedeno pod sp. zn. III. ÚS 3450/18 a v souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu o ustavení senátů ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 v platném znění a s rozvrhem práce pro rok 2018 č. Org. 1/18 je soudcem zpravodajem v této věci soudce Radovan Suchánek.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2018

Milada Tomková, v. r.

místopředsedkyně Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru