Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3437/16 #1Usnesení ÚS ze dne 23.11.2016

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 4
OBEC / OBECNÍ ÚŘAD / MAGISTRÁT - MČ Praha-Kunratice
Soudce zpravodajFiala Josef
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2016:3.US.3437.16.1
Datum podání17.10.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3437/16 ze dne 23. 11. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti Ing. Miroslava Dostála, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. července 2016 č. j. 23 Cdo 1553/2016-202, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. listopadu 2015 č. j. 15 Co 315/2015-158 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 7. ledna 2015 č. j. 60 C 74/2013-101, za účasti Nejvyššího soudu, Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 4, jako účastníků řízení, a Městské části Praha - Kunratice, sídlem K Libuši 7/10, Praha - Kunratice, jako vedlejší účastnice řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 17. 10. 2016 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, ve které stěžovatel navrhl zrušit v záhlaví uvedená rozhodnutí a požádal o poskytnutí dodatečné lhůty dvou týdnů pro její bližší odůvodnění. V ústavní stížnosti bylo uvedeno, že stěžovatele zastupuje Mgr. Kamila Roučková, advokátka, sídlem Mlýnská 298, Roudnice nad Labem, a ústavní stížnost byla odeslána prostřednictvím její datové schránky.

2. Na základě zjištění, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla právní zástupkyně stěžovatele vyzvána k odstranění vad ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení výzvy a upozorněna na následky jejich neodstranění plynoucí z ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona. Výzva byla doručena dne 4. 11. 2016, lhůta uplynula dnem 18. 11. 2016, po jejím skončení (dne 22. 11. 2016) zaslala Mgr. Kamila Roučková doplnění ústavní stížnosti obsahující popis vývoje sporu stěžovatele s vedlejší účastnicí.

3. Podle § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být z návrhu na zahájení řízení patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, musí být podepsán a datován. Návrh má dále obsahovat pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se navrhovatel domáhá; návrh musí obsahovat i další náležitosti, které stanoví tento zákon. Toto ustanovení platí i pro ústavní stížnost (srov. § 72 odst. 2 i. p.) a podle § 72 odst. 6 k ní musí být přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva, popřípadě také kopie rozhodnutí o odmítnutí mimořádného opravného prostředku. Ústavní soud konstatuje, že stěžovatel těmto zákonným požadavkům nevyhověl, a to ani po doplnění ústavní stížnosti (nepředložil kopii rozhodnutí o posledním procesním prostředku, nedoložil zastoupení advokátem speciální plnou mocí), tudíž je jeho ústavní stížnost vadná.

4. Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly v určené lhůtě odstraněny, ač na následky jejich neodstranění byla právní zástupkyně stěžovatele upozorněna, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. listopadu 2016

Josef Fiala v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru