Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 340/96Usnesení ÚS ze dne 10.01.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip legality (vázanosti státní moci zákonem)
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:3.US.340.96
Datum podání09.12.1996

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 340/96 ze dne 10. 1. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS340/96-6

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatelky M., zastoupené advokátkou JUDr. I.H., o návrhu z 5. prosince 1996, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, který byl zaslán Ústavnímu soudu dne 6. prosince 1996, se stěžovatel domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí Ministra vnitra České republiky z 8. března 1995, č. j. LK-4747/93-573, jímž byl zamítnut rozklad navrhovatele ze dne 23. prosince 1992 proti rozhodnutí bývalého Ministerstva vnitra ČSFR - o odejmutí povolení M., mít sídlo a vyvíjet činnost na území ČSFR. Stížnost odůvodnil mj. přesvědčením, že došlo k porušení čl. 4 odst. 4 a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná běžet dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti /§ 72 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zák. č.182/1993 Sb./.

Z obsahu návrhu a rozhodnutí Ministra vnitra ČR č. j. LK- 4747/93-537 bylo zjištěno, že k vydání stížností napadeného a výše označeného rozhodnutí, proti němuž nebylo odvolání přípustné, došlo dne 8. března 1995, k podání ústavní stížnosti pak 6. prosince 1996, tj. po lhůtě, stanovené § 72 odst. 2 zák. č.182/1993 Sb.

Podle § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb. soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání.

III. ÚS 340/96-7

S ohledem na výše uvedená zjištění a citovaná ustanovení zákona o Ústavním soudu bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 10. ledna 1997

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru