Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 338/99Usnesení ÚS ze dne 23.08.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkSmlouva
Privatizace
EcliECLI:CZ:US:1999:3.US.338.99
Datum podání12.07.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

229/1991 Sb., čl.

40/1964 Sb., § 39


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 338/99 ze dne 23. 8. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 338/99-7

U SNE SENI

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelek 1) Z. K., a 2) J. K., zastoupených JUDr. J. H., advokátkou, o ústavní stížnosti proti usneseni Krajského soudu v Brně ze dne 11. března 1999, sp. zn. 16 Co 277/98, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 12. července 1999 podání, označené jako ústavní stížnost stěžovatelek Z. K. a J. K., zastoupených advokátkou, která sama stížnost podepsala. Plná moc, obsahující projev vůle jmenovaných k zastupování v řízení před Ústavním soudem, a tedy i k podání předmětné ústavní stížnosti, byla zaslána dne 13. července 1999.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, která počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti [§ 72 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve zněni pozdějších předpisů].

Z obsahu návrhu je nepochybné, že podání, učiněné a podepsané JUDr. J.H., aniž by s tímto podáním byla spojena plná moc, udělující zmocněnci právo k takovému úkonu, nelze považovat za návrh Z. K. a J. K. Jejich projev vůle k podání návrhu k Ústavnímu soudu, vyjádřený v plné moci, byl předán k doručení Ústavnímu soudu dne 13. července 1999.

3- ÚS 338/99-8

Vzhledem k tomu, že poslední den lhůty k podání ústavní stížnosti uplynul 12. července 1998 a stěžovatelky projev vůle učinily až 13. července 1999, byl návrh podán po lhůtě, stanovené v § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pro výše uvedené soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučeni: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. srpna 1999

JUDr. Pavel Holländer soudce zpravodaj

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru