Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3265/13 #1Usnesení ÚS ze dne 11.02.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajFilip Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:3.US.3265.13.1
Datum podání25.10.2013
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3265/13 ze dne 11. 2. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Ing. arch. Marka Solmošiho, bez právního zastoupení, proti rozhodnutím správních soudů, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Návrhem (doručeným elektronicky dne 25. 10. 2013), označeným jako "ústavní stížnost a žádost o ustanovení právního zástupce", doplněným dne 25. 12. 2013, brojil stěžovatel proti rozhodnutím správních soudů. Dále navrhl, aby mu byl Ústavním soudem ustanoven advokát a byly mu uhrazeny náklady na zastupování a přidělení zástupce.

2. Zmíněné podání nesplňovalo náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), spočívající mj. v povinném zastoupení advokátem. Navrhovatel byl proto vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 60 dnů s poučením, že pokud ve stanovené lhůtě vady neodstraní, bude jeho návrh odmítnut. Na tuto výzvu, která byla navrhovateli doručena dne 6. 11. 2013, reagoval přípisem ze dne 24. 12. 2013, v němž uvedl, že mu Česká advokátní komora opakovaně odmítla advokáta ustanovit. Vyjadřuje nesouhlas s tím, že Ústavní soud ustanovení advokáta nezajišťuje a nesouhlas s právní úpravou, která právní zastoupení vyžaduje.

3. Ve stejné situaci (neodstranil vady ve lhůtě) se stěžovatel ocitl opakovaně. V usnesení sp. zn. III. ÚS 3401/13 a II. ÚS 133/13 na to Ústavní soud reagoval odmítnutím ústavní stížnosti pro neodstranění vad ve lhůtě s odůvodněním, že polemika stěžovatele na téma pravomoci Ústavního soudu "přidělovat" stěžovatelům advokáty je irelevantní. Pro úplnost tehdy soudce zpravodaj dodal, že Ústavní soud nikomu právní zastoupení nezajišťuje. Ustálenou judikaturou nepřipustil přiměřené použití § 30 o. s. ř. (ustanovení advokáta soudem), když neshledal podmínky pro takový postup podle § 63 zákona o Ústavním soudu. Právní řád totiž připouští určení advokáta i pro řízení před Ústavním soudem rozhodnutím České advokátní komory [§ 18 odst. 2, § 45 odst. 2 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů], čímž je vytvořen procesní nástroj k zajištění kvalifikovaného právního zastoupení, a tedy i přístupu k Ústavnímu soudu. V usnesení sp. zn. IV. ÚS 2092/13 (týkajícího se též stěžovatele) zase Ústavní soud uvedl, že podle kogentního ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. V zájmu zachování rovného přístupu ke všem účastníkům řízení, obracejícím se na Ústavní soud, nelze poskytováním dalších soudcovských lhůt neúměrně prodlužovat lhůtu zákonnou.

4. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavní soud daný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. února 2014

Jan Filip v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru