Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 324/2000Usnesení ÚS ze dne 18.09.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
daň/daňová povinnost
EcliECLI:CZ:US:2003:3.US.324.2000
Datum podání29.05.2000
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

140/1961 Sb., § 148

141/1961 Sb., § 2 odst.6

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 324/2000 ze dne 18. 9. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 324/2000

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 18. září 2003 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Muchy, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Evy Zarembové, ve věci navrhovatele O. M., zastoupeného JUDr. P. D., advokátem, o ústavní stížnosti proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. února 2000 sp. zn. 3 To 119/99 a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 17. listopadu 1999 č. j. 28 T 36/98-335, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, který se domáhal zrušení výše uvedených rozhodnutí, odůvodnil ústavní stížnost tím, že se postupem soudů cítí dotčen v právech, která jsou zaručena Listinou základních práv a svobod, a to konkrétně v čl. 36 odst. 1. Podle jeho přesvědčení soudy porušily zásady trestního řízení, když opomenuly přihlédnout k námitkám, vztahujícím se ke stanovení výše škody, která měla být jednáním způsobena, když neprováděly důkazy, jež navrhoval a v souladu se zákonem a když se s těmito námitkami nevypořádal ani odvolací soud. Poukázal také na to, že obžaloba obsahovala skutek, pro který nebyl ani obviněn, čímž v daném případě bylo porušeno právo spočívající v tom, že nikdo nesmí být stíhán z jiných důvodů, než které stanoví zákon.

Předseda senátu Vrchního soudu v Praze ve svém vyjádření ze dne 19. července 2000 navrhl odmítnutí stížnosti dle § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a uvedl, že námitky v ní uplatněné považuje za nedůvodné, neboť se s nimi soud v odvolacím řízení vypořádal. Návrh na odmítnutí ústavní stížnosti učinil také státní zástupce Krajského státního zastupitelství Ústí nad Labem, pob. Liberec, který byl v návrhu označen jako vedlejší účastník.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadených rozhodnutísoudů zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Vrchní soud v Praze se v řízení o odvolání proti rozsudku soudu I. stupně, kterým byl stěžovatel jako obžalovaný uznán vinným spácháním trestného činu zkrácení dně, poplatku a podobné dávky dle § 148 odst. 1, 3 tr. zákona - dílem činem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu a uložen mu trest odnětí svobody v délce pěti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem - vypořádal se všemi námitkami, uplatněnými v odvolání a důvodně odvolání zamítl. Odvolací soud přezkoumal rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci, ze dne 17. listopadu 1999 č. j. 28 T 36/98-335 v souladu s § 254 odst. 1 tr. řádu a opodstatněně shledal, že soud I. stupně postupoval v souladu se zákonem, důkazy provedl a hodnotil dle § 2 odst. 6 tr. řádu . Soud II. stupně své rozhodnutí přiléhavým a vyčerpávajícím způsobem odůvodnil tak, že lze na ně v dalším zcela odkázat. Nutno dodat, že pokud jde o námitku, týkající se rozporu mezi skutkem, označeným v obvinění a dalším skutkem, pro který byla podána obžaloba, nelze přehlédnout, že nebylo zjištěno uplatnění předmětné námitky v průběhu trestního řízení po podání obžaloby a před soudy a jak vyplývá z obsahu podnětu k podání stížnosti pro porušení zákona ze dne 4. dubna 2000, který stěžovatel Ústavnímu soudu předložil, ani v této uplatněna není.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. září 2003

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru