Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3198/10 #1Usnesení ÚS ze dne 25.02.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Brno
MINISTERSTVO / MINISTR - spravedlnosti
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.3198.10.1
Datum podání10.11.2010
Napadený akt

ostatní (nezařaditelné)


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3198/10 ze dne 25. 2. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 25. února 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu M. Z., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel v podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 10. 11. 2010, uvádí, že dne 1. 11. 2010 mu bylo doručena výzva Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 25. 11. 2010 č. j. 1098/2010-ODSK-ZC/2 k zaplacení částky 5 014,- Kč v termínu do 31. 12. 2010. Uvedená částka představuje náhradu nákladů řízení, která byla stěžovateli uložena uhradit rozsudkem Městského soudu v Brně ve věci vedené jím pod sp. zn. 53 C 245/2007.

Navrhovatel namítá, že k projednání předmětné věci nebyl nikdy soudem předvolán. Rozsudek Městského soudu v Brně mu prý nebyl doručen, takže se proti němu nemohl odvolat. V takovém postupu shledává navrhovatel porušení práva na spravedlivý proces; bylo mu odňato i právo na zákonného soudce a odepřeno právo na využití řádného opravného prostředku. Podle názoru navrhovatele tento stav zavinil Městský soud v Brně, který "zneužil mezery v zákoně", přičemž mělo pochybit i Ministerstvo vnitra ČR, jako zřizovatel elektronického úložiště podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, neboť při zpřístupnění datové schránky navrhovatele údajně porušilo Ústavu ČR.

Protože podání navrhovatele nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad návrhu a jeho doplnění ve smyslu písemného poučení, které navrhovatel obdržel spolu s výzvou dne 14. 1. 2011. Navrhovatel byl poučen, že pokud ve stanovené 30denní lhůtě vady návrhu neodstraní, Ústavní soud návrh odmítne.

Navrhovatel převzal výzvu a poučení dne 14. 1. 2011. Ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, ani je ve smyslu písemného poučení nedoplnil.

Ústavní soud proto návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl, neboť navrhovatel ve lhůtě jemu k tomu poskytnuté neodstranil vady návrhu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. února 2011

Jan Musil

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru