Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3183/10 #1Usnesení ÚS ze dne 02.12.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS České Budějovice
SOUD - KS České Budějovice
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkpříslušnost/místní
EcliECLI:CZ:US:2010:3.US.3183.10.1
Datum podání09.11.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 177 odst.2, § 88 písm.c


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3183/10 ze dne 2. 12. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 2. prosince 2010 v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a Jana Musila mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Mgr. M. S., Ph.D., zastoupené Mgr. Kateřinou Kuncovou, advokátkou v Praze 6, U 1. baterie 9, proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 5. 2010 č. j. 24 P 91/2009-181 a usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 8. 2010 č. j. 8 Co 1826/2010-252, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností stěžovatelka navrhuje zrušení v záhlaví označených usnesení, neboť má za to, že jejich vydáním došlo k porušení jejích základních práv zakotvených v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Z ústavní stížnosti a z kopií přiložených rozhodnutí vyplývá, že Krajský soud v Českých Budějovicích potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým byl zamítnut návrh stěžovatelky na přenesení místní příslušnosti ve věci řízení o jejím návrhu na změnu úpravy styku otce s nezletilým a o návrhu otce na změnu výchovy nezletilého.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti rekapituluje průběh řízení a tvrdí, že v daném případě byly splněny podmínky ustanovení § 177 odst. 2 OSŘ, podle kterého může příslušný soud přenést svou příslušnost na jiný soud, jestliže je to v zájmu nezletilého. Zatímco obecné soudy dospěly k závěru, že podmínky uvedeného ustanovení nejsou naplněny, stěžovatelka tvrdí opak a požaduje na Ústavním soudu, aby napadená rozhodnutí zrušil.

Ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná.

Podstatou ústavní stížnosti je polemika stěžovatelky s rozhodnutími, která jsou co do svého závěru výkladem norem procesního práva, k jehož přezkoumávání není Ústavní soud oprávněn. Výjimku představují situace, kdy obecné soudy zasáhnou do ústavně zaručeného práva svévolným rozhodnutím či jiným vybočením z obecných principů spravedlnosti. K takovému zásahu však v dané věci nedošlo.

Soud prvního stupně ve svém rozhodnutí zdůraznil skutečnost, že dle jeho názoru není v zájmu nezletilého, aby byla přenesena místní příslušnost, jestliže dosud není pravomocně skončeno řízení o návrhu matky na změnu úpravy styku otce s nezletilým, ve kterém byly již provedeny důkazy, které by měl soud je provádějící také vyhodnotit. Odvolací soud pak v odůvodnění svého usnesení podrobně vysvětlil, jaké důvody jej vedly k potvrzení rozhodnutí soudu prvního stupně, a vypořádal se se všemi námitkami stěžovatelky. V podrobnostech nelze než odkázat na odůvodnění napadených rozhodnutí, z nichž vyplývají důvody, pro které obecné soudy dospěly k závěru, že přenesení místní příslušnosti v dané věci není v zájmu nezletilého. Ústavní soud nezjistil nic, co by věc posouvalo do ústavněprávní roviny.

Ústavní soud konstatuje, že obecné soudy obou stupňů svá rozhodnutí korektně opřely o příslušná ustanovení občanského soudního řádu a napadená rozhodnutí nezakládají důvod pro jeho kasační zásah.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Ústavní soud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a proto mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení usnesením ústavní stížnost odmítl jako návrh zjevně neopodstatněný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. prosince 2010

Vladimír Kůrka v. r.

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru