Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 315/03Usnesení ÚS ze dne 16.10.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
základní ústavní principy/demokratický právní stát/ukládání povinností pouze na základě zákona
Věcný rejstříkpokuta
EcliECLI:CZ:US:2003:3.US.315.03
Datum podání20.06.2003
Napadený akt

rozhodnutí jiné

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 66

2/1993 Sb., čl. 4 odst.1


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 315/03 ze dne 16. 10. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 315/03

Ústavní soud rozhodl dne 16. října 2003 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Muchy, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Miloslava Výborného, ve věci navrhovatele JUDr. T. Ch., zastoupeného Mgr. S. K., advokátkou, o ústavní stížnosti proti usnesení Okresního státního zastupitelství v Ostravě ze dne 18. dubna 2003 sp. zn. 7 Zn 8998/2002 a Policie České republiky, obvodního oddělení Ostrava-střed ze dne 11. března 2003 č. j. MROV-1612/O1-TČ-2002, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal zrušení výše označených rozhodnutí, dle nichž mu byla uložena pokuta ve výši 5.000.-Kč s tím, že opakovaně neuposlechl výzvy k předložení originálu jisté listiny, a to bez dostatečné omluvy. Uvedl, že výzvě vyhovět nemohl, poněvadž předmětnou listinu neměl v držení, tuto skutečnost sdělil policejnímu orgánu ve stížnosti, kterou proti usnesení policie podal, když se současně upřímně omluvil. Na tuto skutečnost však nebyl vzat zřetel státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Ostravě, který jeho stížnost dne 18. dubna 2003 zamítl. Vyslovil přesvědčení, že uvedenými rozhodnutími bylo zasaženo do práv, která jsou mu zaručena čl. 2 odst. 2, odst. 3 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadených rozhodnutí zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Z jejich odůvodnění, jakož i návrhu stěžovatele, je nepochybné, že ten na výzvy učiněné policií 17. února 2003 a 28. února 2003 nereagoval - na policii se nedostavil, žádanou listinu nevydal a své jednání dostatečně neomluvil a jestliže vyslovil omluvu v souvislosti s podanou stížností proti usnesení policie, tu učinil až poté, co mu byla pořádková pokuta ve výši 5.000,-Kč uložena, nikoliv poté, co výzvy neuposlechl. Proto postup orgánů, které vydaly rozhodnutí, proti nimž ústavní stížnost směřuje, byl v souladu s § 66 odst. 1 tr. řádu a pokud jde o rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Ostravě také v souladu s § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. října 2003

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru