Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3102/07 #1Usnesení ÚS ze dne 30.01.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKůrka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:3.US.3102.07.1
Datum podání06.12.2007
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3102/07 ze dne 30. 1. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou o ústavní stížnosti stěžovatele J. H., zastoupeného Mgr. Petrem Vaňkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Sokolská tř. 21, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 6. 2007, č.j. 21 Cdo 2685/2006-132, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 1. 2006, č.j. 16 Co 465/2005-105, a rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 2. 9. 2005, č.j. 26 C 50/2002-85, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 4. 12. 2007 a označenou jako "Doplnění ústavní stížnosti" se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí, neboť se domnívá, že jimi došlo k porušení čl. 90 Ústavy České republiky, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ve věci ústavní stížnosti, která uvedeným podáním měla být doplněna, Ústavní soud postupoval podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o Ústavním soudu") a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh usnesením ze dne 18. 9. 2007, sp. zn. IV. ÚS 2071/07, odmítl, neboť stěžovatel ve stanovené (dvacetidenní) lhůtě neodstranil vady podání, jež Ústavní soud stěžovateli vytkl ve výzvě ze dne 14. 8. 2007.

Z uvedeného plyne, že nezbývá, než zde posuzovanou ústavní stížnost považovat za stížnost novou, nikoliv jen za doplnění ústavní stížnosti dříve podané, a nic na tom nemění, že je nyní jakožto "doplnění" výslovně označena. Z nedostatku "doplnění" byl zákonu odpovídající procesní důsledek dříve vyvozen - ústavní stížnost ve věci sp. zn. IV. ÚS 2071/07 byla odmítnuta -av tehdejším řízení již pokračovat nelze.

Ústavní stížnost lze podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Napadené usnesení dovolacího soudu, od jehož doručení stěžovatel odvozuje počátek běhu lhůty pro podání ústavní stížnosti, mu bylo doručeno dne 18. 6. 2007. Lhůta k odstranění vad ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2071/07 (jejímu "doplnění") marně uplynula již dne 17. 9. 2007.

V důsledku toho nezbylo než soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona odmítnout, neboť je návrhem podaným po lhůtě stanovené tímto zákonem.

Jen na vysvětlenou stěžovateli ohledně výzvy ze dne 3. 1. 2008 k doložení plné moci je namístě zaznamenat, že usnesení Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově ze dne 23. 11. 2007, č.j. 111 Nc 105/2007-15, kterým mu byl "pro zastupování v řízení před Ústavním soudem v Brně" ustanoven zástupce Mgr. Petr Vaněk, plnou moc nenahradilo. Podle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být fyzická osoba jako účastník řízení zastoupena advokátem. Zastoupení vzniká podle § 31 odst. 2 zákona na základě plné moci udělené fyzickou osobou jako účastníkem řízení advokátovi, přičemž v plné moci musí být výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem. Jiné určení právního zástupce pro řízení před Ústavním soudem možné není (srov. usnesení ze dne 6. 11. 2000, sp. zn. III. ÚS 589/2000; dále též usnesení ze dne 17. 3. 1998, sp. zn. III. ÚS 296/97, uveřejněné ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, sv. 10, č. 20, str. 409, usnesení ze dne 29. 6. 2001, sp. zn. III. ÚS 350/01, a usnesení ze dne 23. 10. 2001, sp. zn. III. ÚS 542/01).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. ledna 2008

Vladimír Kůrka

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru