Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3089/07 #1Usnesení ÚS ze dne 25.03.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:3.US.3089.07.1
Datum podání05.12.2007

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3089/07 ze dne 25. 3. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele J. H., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 5. 12. 2007 obdržel Ústavní soud podání jmenovaného, označené jako "Žaloba na určení neplatnosti řízení k přestupku dle § 22 odst. 1, písm. f, bod 4 zákona č. 200/1990 Sb., O přestupcích", ve kterém požadoval, aby Městský úřad Turnov zastavil, respektive odložil projednávání přestupku.

Ústavní soud nejprve zkoumal, zda podaný návrh má všechny formální náležitosti a zda jsou splněny i ostatní předpoklady jeho meritorního projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Přitom zjistil, že navrhovatel není ve smyslu § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu v řízení zastoupen advokátem, resp. že k návrhu není přiložena příslušná plná moc (§ 31 zákona o Ústavním soudu).

Z tohoto důvodu Ústavní soud navrhovatele vyzval, aby výše uvedené vady ve lhůtě 30 dnů odstranil, a současně jej poučil, že pokud se tak nestane, bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu bez dalšího odmítnut. Tato výzva byla navrhovateli doručena dne 10. 1. 2008.

Protože navrhovatel požadavkům Ústavního soudu vyjádřeným ve zmíněné výzvě nevyhověl a vady svého návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

K požadavku navrhovatele na "postoupení spisu Kanceláři Ombudsmana" Ústavní soud sděluje, že mu nelze vyhovět, neboť takový postup není zákonem předpokládán. Písemnosti, jež netvoří součást spisu Ústavního soudu, příp. kopie podání, adresovaných Ústavnímu soudu, budou po skončení řízení před Ústavním soudem navrhovateli vráceny a bude již na jeho úvaze, zda je učiní součástí nějakého dalšího podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. března 2008

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru