Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3075/12 #1Usnesení ÚS ze dne 02.11.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:3.US.3075.12.1
Datum podání13.08.2012
Napadený akt

ostatní (nezařaditelné)


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3075/12 ze dne 2. 11. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 2. listopadu 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. Š., bez právního zastoupení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Dne 13. srpna 2012 bylo Ústavnímu soudu Okresním soudem v Příbrami pod sp. zn. 14 C 235/2009 postoupeno podání stěžovatele označené jako "Ústavní stížnost", ve kterém stěžovatel pouze uvedl, že podává Ústavnímu soudu "ústavní stížnost pro porušení zákona". Z podání není patrno, jaké rozhodnutí je stěžovatelem napadáno, ani důvody, které by nasvědčovaly "porušení zákona". Po obsahové stránce je podání zcela nesrozumitelné a neschopné projednání.

II.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30, § 31, § 34, § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen podání (ústavní stížnost) ve smyslu ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 8. září 2012 a následujícího dne počala stěžovateli běžet 30denní lhůta k odstranění vad podání.

Dne 2. října 2012 bylo Ústavnímu soudu doručeno další podání, ve kterém stěžovatel požádal Ústavní soud o prodloužení lhůty k odstranění vad svého původního podání.

Na základě uvedené žádosti Ústavní soud navrhovateli lhůtu k odstranění vad podání prodloužil do 20. října 2012. Uvedený přípis byl navrhovateli doručen dne 17. října 2012.

Protože navrhovatel vady svého podání ve stanovené, resp. prodloužené, lhůtě neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. listopadu 2012

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru