Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 306/97Usnesení ÚS ze dne 27.10.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/rovnost v právech a důstojnosti a zákaz diskriminace
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:3.US.306.97
Datum podání18.08.1997

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 306/97 ze dne 27. 10. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 306/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti navrhovatele J.S., zastoupeného advokátem JUDr. P.G.,

takto.

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 15. 8. 1997 ústavní stížnost, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 18. 8. 1997. Ústavní stížnost směřovala proti rozhodnutí Policie ČR, ze dne 2.6.1997, čj. PVC-175/Spr-97, ve věci vydání zbrojního průkazu podle zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

Z ústavní stížnosti a přiložených rozhodnutí vyplývá, že dne 27. 2. 1997 podal stěžovatel u Okresního ředitelství Policie ČR v J. žádost o vydání zbrojního průkazu. Okresní ředitelství Policie dne 20. 3. 1997, pod čj. ORJC-669/ZBR-97, vydalo rozhodnutí, kterým rozhodlo zbrojní průkaz nevydat, protože stěžovatel nesplňoval podmínku bezúhonnosti, stanovenou ust. § 44 odst. 2 zákona č. 288/1995 Sb. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel odvolání. O odvolání

1

111. ÚS 306/97

rozhodla, jako odvolací orgán, Police ČR, dne 2. 6. 1997, pod čj. PVC-175ISpr-97, tak, že rozhodnutí orgánu prvého stupně potvrdila. Následně podal stěžovatel ústavní stížnost.

Podle ust. § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.

Procesním prostředkem, který zákon k ochraně práva stěžovatele poskytuje, je nepochybně správní žaloba podle § 247 a násl. o.s.ř., v níž se mohl stěžovatel domáhat přezkoumání rozhodnutí správního orgánu. Z výše uvedených materiálů vyplývá, že tuto možnost stěžovatel nevyužil. Na dotaz Ústavního soudu navrhovatel prostřednictvím svého právního zástupce dne 22. 10. 1997 sdělil, že věc nebyla soudně projednávána.

Na základě výše uvedených skutečností proto Ústavnímu soudu nezbylo než návrh podle § 43 odst. 1 písmeno f) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, jako nepřípustný odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. října 1997

JUDr.Vladimír JURKA

soudce Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru