Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 305/03Usnesení ÚS ze dne 23.09.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
odmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkprocesní postup
rozhodnutí meritorní
EcliECLI:CZ:US:2003:3.US.305.03
Datum podání16.06.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 153a, § 205


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 305/03 ze dne 23. 9. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 305/03

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. J., zastoupeného JUDr. J. T., advokátkou proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. února 2003, sp. zn. 20 Co 442/2001, mimo ústní jednání dne 23. září 2003 soudcem zpravodajem JUDr. Jiřím Muchou, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 10. 6. 2003, podanou osobně u Ústavního soudu dne

16. 6. 2003, napadl stěžovatel rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 4. února 2003, sp. zn. 20 Co 442/2001, kterým byl potvrzen rozsudek pro uznání, vydaný Okresním soudem v Uherském Hradišti dne 16. května 2001, čj. 4 C 40/2001-51. V ústavní stížnosti stěžovatel tvrdí, že postupem krajského soudu v uvedené věci bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na soudní ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") lze ústavní stížnost podat ve lhůtě šedesáti dnů, přičemž tato lhůta začíná běžet dnem, kdy bylo rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, doručeno. V daném případě je tímto rozhodnutím ústavní stížností napadené rozhodnutí o odvolání, neboť ačkoliv stěžovatel v ústavní stížnosti poznamenal, že uplatnil dovolání u Vrchního soudu v Olomouci, dle zjištění Ústavního soudu toto podání nebylo učiněno ani u soudu jmenovaného, ani u soudu Nejvyššího (viz č. l. 6 spisu Ústavního soudu).

Podle sdělení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 4. 9. 2003 (č. l. 5 spisu Ústavního soudu) byl rozsudek krajského soudu stěžovateli doručen prostřednictvím jeho právní zástupkyně JUDr. J. T. dne 13. 4. 2003 (§ 46 odst. 4 o. s. ř.), když příslušná zásilka byla uložena dne 3. 4. 2003 a jmenovanou vyzvednuta dne 14. 4. 2003; dle názoru Ústavního soudu došlo k doručení až dne 14. 4. 2003, neboť datum 13. 4. 2003 připadlo na neděli (§ 57 o. s. ř.). Lhůta k podání ústavní stížnosti tak uplynula dnem 12. 6. 2003. Jestliže ústavní stížnost byla podána až dne 16. 6. 2003, pak zákonná lhůta k podání stížnosti nebyla dodržena a ústavní stížnost byla podána opožděně.

Ústavnímusoudu proto nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona odmítnout. K tomu je třeba poznamenat, že i kdyby skutečně stěžovatel dovolání, jak v ústavní stížnosti uvedl, podal, bylo by třeba na předmětnou ústavní stížnost pohlížet jako na nepřípustnou (§ 75

odst. 1 zákona; viz také sdělení Ústavníhosoudu č. 32/2003 Sb.), již je třeba dle § 43 odst. 1 písm. e) cit. zákona odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 23. září 2003

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru