Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3034/17 #1Usnesení ÚS ze dne 12.12.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajFilip Jan
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:3.US.3034.17.1
Datum podání27.09.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3034/17 ze dne 12. 12. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Josefa Fialy a Radovana Suchánka v řízení o ústavní stížnosti stěžovatele J. H., zastoupeného Mgr. Tomášem Malinovským, advokátem, sídlem Navrátilova 675/3, Praha 1 - Nové Město, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. června 2017 č. j. 21 Co 67/2017-596, 21 Co 68/2017, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení, a 1) nezletilého J. H. a 2) I. R., jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Nezletilému J. H., se opatrovníkem pro zastupování v řízení o ústavní stížnosti ustanovuje Úřad městské části Praha 10, sídlem Vršovická 1429/68, Praha 10.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") domáhá zrušení shora uvedeného soudního rozhodnutí, neboť má za to, že jím byla porušena jeho základní práva zaručená v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a v čl. 32 odst. 4 Listiny.

2. Obvodní soud pro Prahu 10 (dále jen "obvodní soud") vydal dne 14. 12. 2016 rozsudek č. j. 50 P 69/2014, kterým rozhodl, že se nezletilý svěřuje do péče matky (výrok I), stěžovatel (jeho otec) je pak povinen přispívat na výživu nezletilého částkou 4 000 Kč (výrok II) a splatit nedoplatek výživného (výrok III), je oprávněn stýkat se s nezletilým ve specifikovaném období v týdnu (výrok IV) a že 2) vedlejší účastnice řízení (jeho matka) je povinna připravit nezletilého na styk se stěžovatelem (výrok V).

3. Proti rozsudku obvodního soudu podal stěžovatel odvolání, o kterém rozhodl Městský soud v Praze tak, že rozsudek obvodního soudu ve výrocích I, IV a V potvrdil, změnil jej ve výroku II a III.

4. Dle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními § 469 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, § 892 odst. 3 a § 943 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže-li dítě (z důvodů kolize zájmů v řízení) zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí.

5. V řízení o ústavní stížnosti má nezletilý postavení vedlejšího účastníka řízení a jeho zákonní zástupci, otec (jako stěžovatel) a matka (vedlejší účastnice řízení), jsou rovněž účastníky řízení. Protože by mohlo dojít ke střetu jejich zájmů, je nutno ustanovit nezletilému kolizního opatrovníka. Ústavní soud proto rozhodl usnesením tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. prosince 2017

Jan Filip v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru