Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 303/96Usnesení ÚS ze dne 16.01.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:3.US.303.96
Datum podání04.11.1996

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 303/96 ze dne 16. 1. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 303/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci M.Š.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 1. 11. 1996 ústavní stížnost, která byla doručena Ústavnímu soudu dne 4. 11. 1996. Ústavní stížnost směřuje proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 10. 1996, (spisová značka nebyla navrhovatelem uvedena).

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ust. § 41 písm. b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 19. 11. 1996. Dopisem ze dne 9. 12. 1996, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 10. 12. 1996, požádal navrhovatel o prodloužení lhůty k odstranění vad. Ústavní soud vyhověl žádosti navrhovatele a prodloužil lhůtu k odstranění vad návrhu o 15 dnů s tím, že současně poučil navrhovatele o možnosti požádat ČAK o pomoc při zajištění právního zástupce. Vyrozumění o prodloužení lhůty bylo navrhovateli doručeno dne 19. 12. 1996. Lhůta k odstranění vad uplynula dne 3. 1. 1997. Navrhovatel sám podal dne 3. 1. 1997 Ústavnímu soudu vlastnoruční přípis, v němž

1

III. ÚS 303/96

znovu opakuje údaje obsažené již ve svých původních podáních a uvádí, že v těchto krátkých lhůtách nemůže vady podání odstranit.

Ústavní soud má zákonem č. 182/1993 Sb. stanovené právní náležitosti, za nichž může jednat a rozhodovat o ústavních stížnostech fyzických osob. Bez splnění stanovených náležitostí není Ústavní soud oprávněn jednat. Ústavní soud původně stanovil navrhovateli lhůtu přiměřenou k odstranění vad návrhu i s přihlédnutím ke skutečnosti, že navrhovatel se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody. K žádosti navrhovatele ještě původně stanovenou lhůtu prodloužil. V daném případě však Ústavní soud dospěl k závěru, že nejsou dány a z posledního podání navrhovatele ani nevyplývají nové skutečnosti, které by odůvodňovaly další prodloužení lhůty k odstranění vad podání.

S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímusoudu ČR, než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. ledna 1997

JUDr. Vladimír JURKA soudce Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru