Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3029/10 #1Usnesení ÚS ze dne 11.01.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/dovolání trestní
Věcný rejstříkopravný prostředek - mimořádný
Dovolání
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.3029.10.1
Datum podání22.10.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 265a odst.1


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3029/10 ze dne 11. 1. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. K., zastoupeného Mgr. Zdeňkem Honzíkem, advokátem v Plzni, Rooseveltova 16, proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 21. 7. 2010 sp. zn. 42 To 232/2010, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 22. 10. 2010, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí, neboť má za to, že jím došlo k porušení jeho základního práva na spravedlivý proces.

Stěžovatel ve své ústavní stížnosti především nesouhlasí se způsobem provádění a hodnocením důkazů obecnými soudy.

Z obsahu ústavní stížnosti, jakož i z připojených příloh, vyplývá, že rozsudkem Okresního soudu v Jihlavě ze dne 5. 5. 2010 č. j. 13 T 288/2009-100 byl stěžovatel uznán vinným trestným činem loupeže dle § 234 odst. 1 trestního zákona účinného do 31. 12. 2009. Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě byl rozsudek okresního soudu zrušen ve výroku o způsobu výkonu odnětí svobody tak, že odvolací soud rozhodl nově, že stěžovatel se zařazuje do věznice s dozorem.

Ústavní soud předtím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje zákonem požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Jen v případě, že návrh splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti, může se jím zabývat věcně. Jedním ze základních znaků ústavní stížnosti je její subsidiarita. Ústavní stížnost lze podat pouze tehdy, byly-li před jejím podáním vyčerpány všechny prostředky, které zákon k ochraně práva stěžovateli poskytuje. Takovými prostředky se podle ust. § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu. rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. V opačném případě je ústavní stížnost nepřípustná podle ust. § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.

Dotazem na Okresním soudě v Jihlavě Ústavní soud zjistil, že stěžovatel nepodal v předmětné věci dovolání k Nejvyššímu soudu. Napadené rozhodnutí obsahuje řádné poučení o opravných prostředcích, v němž byl stěžovatel poučen o možnosti podat dovolání.

Aniž by se Ústavní soud vyjadřoval k ostatním stěžovatelovým námitkám, konstatuje, že stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Z výše uvedených důvodů je ústavní stížnost nepřípustná. Soudci zpravodaji proto nezbylo, než ji mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnout dle ust. § 43 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. ledna 2011

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru