Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3018/20 #1Usnesení ÚS ze dne 26.01.2021

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO - nezletilý
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 10
Soudce zpravodajŠimíček Vojtěch
Typ výrokuprocesní - vyloučení soudce, asistenta, apod.
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2021:3.US.3018.20.1
Datum podání26.10.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3018/20 ze dne 26. 1. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Pavla Šámala a soudců Josefa Fialy a Jana Filipa ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1) R. F. a 2) nezl. T. F., zastoupeného R. F., obou bez právního zastoupení, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. srpna 2020 č. j. 68 Co 272/2020-4202 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 9. června 2020 č. j. 50 P 104/2014-4121, 50 P a Nc 191/2020, za účasti Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 10, jako účastníků řízení, a T. F., jako vedlejšího účastníka řízení, o návrhu na vyloučení soudců Ústavního soudu Radovana Suchánka, Vojtěcha Šimíčka a Jiřího Zemánka z důvodu jejich podjatosti z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 3018/20, takto:

Soudci Radovan Suchánek, Vojtěch Šimíček a Jiří Zemánek nejsou vyloučeni z projednání a rozhodování věci vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. III. ÚS 3018/20.

Odůvodnění:

1. Soudci Radovan Suchánek, Vojtěch Šimíček a Jiří Zemánek jsou soudci III. senátu Ústavního soudu, jež bude projednávat ústavní stížnost podanou stěžovateli dne 26. 10. 2020 proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 8. 2020 č. j. 68 Co 272/2020-4202 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 9. 6. 2020 č. j. 50 P 104/2014-4121, 50 P a Nc 191/2020.

2. U Ústavního soudu je věc vedena pod sp. zn. III. ÚS 3018/20.

3. Stěžovatelé ve svém podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 11. 1. 2021, uvedli, že vznáší námitku podjatosti proti soudcům Radovanu Suchánkovi, Vojtěchu Šimíčkovi a Jiřímu Zemánkovi. Údajnou podjatost jmenovaných soudců dovozují z toho, že jsou údajně ve střetu zájmu se stěžovatelem č. 2, neboť v rámci ústavní stížnosti v opatrovnickém řízení se nezabývali chováním vedlejšího účastníka a R. T. k nezletilému, který je nedobrovolně nucen u těchto osob žít od října 2018.

4. Soudci Radovan Suchánek, Vojtěch Šimíček a Jiří Zemánek se k námitce podjatosti dne 19. 1. 2021 písemně vyjádřili. Uvedli, že se necítí být v této věci podjatí, jelikož nemají žádný poměr k věci, k účastníkům, vedlejším účastníkům ani k jejich zástupcům. Dodali, že pokud je podjatost spatřována v jejich podílu na rozhodování jiné věci téže stěžovatelky, tak že z této samotné skutečnosti podjatost být dovozována nemůže.

5. O vznesené námitce podjatosti rozhoduje podle rozvrhu práce Ústavního soudu čtvrtý senát Ústavního soudu.

6. Čtvrtý senát konstatuje, že text námitek stěžovatelů neobsahuje žádné konkrétní skutečnosti, jež by svědčily o podjatosti jmenovaných soudců. Žádné takové skutečnosti se nepodávají ani z obsahu spisu nebo z jiných pramenů, jež má Ústavní soud k dispozici.

7. Podle § 36 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

8. Podle § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je soudce též vyloučen, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

9. Postup v soudním řízení či rozhodovací činnost soudce Ústavního soudu v jiné věci projednávané a rozhodované v řízení u Ústavního soudu nelze považovat za jeho poměr k věci v tom smyslu, jak stanoví § 36 odst. 1, odst. 2 zákona o Ústavním soudu. Poměr k věci je nutno chápat jako osobní vztah k výsledku jednání před Ústavním soudem, tj. konkrétní projednávané věci, a nelze jej interpretovat takovým způsobem, že procesní postup, s nímž stěžovatelé nesouhlasí, či účast na projednání a rozhodování o předchozích ústavních stížnostech je důvodem k vyloučení soudce z projednání a rozhodování o jiné ústavní stížnosti stěžovatelů.

10. Čtvrtý senát Ústavního soudu neshledal v nyní posuzované věci žádné podmínky pro aplikaci § 36 odst. 1, odst. 2 zákona o Ústavním soudu.

11. Na základě výše uvedených důvodů čtvrtý senát Ústavního soudu rozhodl, že soudci Radovan Suchánek, Vojtěch Šimíček a Jiří Zemánek nejsou vyloučeni z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 3018/20.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. ledna 2021

Pavel Šámal v. r.

předseda IV. senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru