Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 301/97Usnesení ÚS ze dne 03.11.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:3.US.301.97
Datum podání13.08.1997

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 301/97 ze dne 3. 11. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 301/97-7

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele Ing. L.H., zastoupeného advokátem JUDr. J.U., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. června 1997, č. j. 10 Ca 174/97-30, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí K.h. v B. ze dne 24. února 1997, č. j. 141.1197-2/dr.Kř., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným k Ústavnímu soudu České republiky ve lhůtě stanovené v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., se stěžovatel domáhal přezkoumání rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. června 1997, č. j. 10 Ca 174/97-30, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí K.h. ze dne 24. února 1997, č. j. 141.1/97-2/dr.Kř. Uvedl, že podle jeho přesvědčení soud svým postupem a zejména rozsudkem popřel své poslání ve smyslu ustanovení čl. 90 Ústavy, odepřel mu bezdůvodně ochranu práv a zpochybnil tak svou nezávislost a nestrannost ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Poukázal na to, že orgány hygienické služby, které mu uložily pokutu ve výši 50.000,- Kč, narušily jeho právo podnikat, právo vlastnit majetek, a to jen proto, že okresní hygienik zrovna přišel na kontrolu, přičemž takové ukládání jakési daně či dávky z podnikání nemá základ v zákoně. Krajský soud pak rozhodnutí k.h. nepřezkoumal, nýbrž zcela zjevně převzal model konstrukce odpovědnosti podnikatele za výrobky, přijaté od výrobce, přičemž své jednání nařídil tak, že se ho stěžovatel nemohl účastnit. Navrhl, aby Ústavní soud nálezem výše označený rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích zrušil.

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušené její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti

účastníků, usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněn} [§ 43 odst. 1 písm. c) cit, zákona].

Stížnost navrhovatele byla shledána zjevně neopodstatněnou obsahu spisu Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca 174/97 a jeho rozsudku č. j. 10 Ca 174197-30, ze dne 18. června 1997, bylo spolehlivě zjištěno, že se soud při přezkoumání správního rozhodnutí vypořádal se všemi námitkami, obsaženými v žalobě stěžovatele, a jak vyplývá z odůvodnění rozsudku, na něž Ústavní soud odkazuje, konstatoval i právní předpisy, v souladu s nimiž hodnotil postup orgánů ve správním řízení. Neobstojí ani tvrzení stěžovatele. podle kterého soud nařízením jednání na 8.00 hodin mu znemožnil účast a tak porušil rovnost práv účastníků. Jak vyplývá ze spisu Krajského soudu v Českých Budějovicích, stěžovatel i jeho právní zástupce byli řádně k jednání na den 18. června 1997 předvoláni dne 24. a 29. května 1997, tedy s dostatečným předstihem k možnosti požádat soud o přeložení na jiný termín, pokud pro takovou žádost existoval vážný důvod, případně pro zajištění zástupce advokáta. Nebylo také zjištěno, že při omluvě neúčasti stěžovatele a jeho právního zástupce tito požadovali odročení jednání Krajského soudu s tím, že na své přítomnosti ujednání trvají.

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb.].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 3. listopadu 1997

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj

V

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru